Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử
CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO CÁN BỘ - GIÁO VIÊN
26 Kế hoạch tổ chức SVHS học lại theo nhóm Tải về

27 Kế hoạch tổ chức SVHS học bổ sung kiến thức Tải về

28 Đề nghị xử lý kỷ luật SVHS Tải về

29 Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện của SVHS theo học kỳ Tải về

30 Thiết bị dạy nghề tự làm - Bản đề xuất thực hiện Tải về

31 Thiết bị dạy nghề tự làm - Kế hoạch triển khai và kiểm soát thực hiện Tải về

32 Thiết bị dạy nghề tự làm - Bảng dự trù Tải về

33 Thiết bị dạy nghề tự làm - Bản thuyết minh Tải về

34 Thiết bị dạy nghề tự làm - Tiêu chí đánh giá Tải về

35 Biểu mẫu Đề kiểm tra hết môn và đáp án Tải về

36 Biểu mẫu Đề thi tốt nghiệp và đáp án Tải về

TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province