Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG

    1.      Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012 - 2015:

- Tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước. Tổ chức cho CĐV học tập, nghiên cứu các chuyên đề chính trị, tìm hiểu pháp luật, quy định của Nhà trường để hiểu rõ vai trò, vị trí, chức năng nhiệm của tổ chức Công đoàn và truyền thống cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật,….
- Tổ chức phát động thi đua, vận động CĐV đăng ký thực hiện các công trình, sản phẩm, đề tài NCKH, sáng kiến cải tiến kỹ thuật chào mừng các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước, của ngành.
- Tham gia thực hiện chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tăng cường các hoạt động xã hội.
- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của CĐCS. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ công đoàn, công đoàn cơ sở.
- Tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở: tham gia các hội đồng trong Nhà trường như Hội đồng khen thưởng, kỷ luật; xét nâng lương; xét tuyển viên chức,… Phối hợp cùng chính quyền tổ chức đối đoại với giáo viên và SVHS ít nhất một lần trong năm để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của CBVC và SVHS.
- Công tác nữ công: đẩy mạnh công tác nữ công gắn liền với phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng gia đình hạnh phúc, quan tâm chăm sóc các cháu thiếu niên, nhi đồng – người chủ tương lai của đất nước.
- Công tác tài chính công đoàn: xây dựng quy chế thu, chi tài chính phù hợp với thực tế và đúng quy định.
- Công tác kiểm tra công đoàn: phối hợp với Phòng Thanh tra pháp chế của Nhà trường tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động công đoàn và chức năng nhiệm vụ của người CBVC trong Nhà trường.
- Tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp giữa BCH CĐCS với chính quyền thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBVC theo khả năng hiện có của đơn vị nhưng phải thực hiện đúng chính sách pháp luật quy định và quy chế chi tiêu nội bộ.
- Thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chỉ đạo của cấp ủy đơn vị, đồng thời tích cực tham gia xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính mà Đảng và Nhà nước giao cho.
2.      Danh sách BCH Công đoàn cơ sở trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang nhiệm kỳ 2012-2015
 
STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
1
Nguyễn Văn Sáng
Chủ tịch Công đoàn cơ sở
2
Nguyễn Thị Hải
Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở
3
Nguyễn Ngọc Huy
Ủy viên BCH
4
Nguyễn Thị Kim Ngân
Ủy viên BCH
5
Nguyễn Thanh Phong
Ủy viên BCH
6
Lê Minh Tân
Ủy viên BCH
7
Nguyễn Quang Tiên
Ủy viên BCH
 


TIEN GIANG VOCATIONAL COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province