Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG
Chi bộ trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang được chuyển thành Đảng bộ cơ sở trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang theo Quyết định số 1508-QĐ/ĐUK ngày 26/7/2013 của Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh.
-         Tổng số Chi bộ trực thuộc: 5 Chi bộ.
-         Tổng số đảng viên: 80 đảng viên.
-         Ban chấp hành Đảng bộ gồm: 11 đồng chí.
Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang
 
STT
Họ và tên
Chức vụ Đảng
Chức vụ chính quyền
1.       
Trương Thanh Nhường
Bí thư Đảng ủy
Giáo viên Khoa Điện – Điện tử
2.       
Đặng Văn Bên
Phó Bí thư Đảng ủy
Bí thư Chi bộ 5
Trưởng Phòng Thanh tra pháp chế và Kiểm định chất lượng dạy nghề
3.       
Lê Thị Thu Mỹ
Ủy viên thường vụ
Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính
4.       
Huỳnh Hữu Phước
Đảng ủy viên
Phó Hiệu trưởng
5.       
Võ Tấn Phương
Đảng ủy viên
Trưởng Phòng Quản trị –thiết bị
6.       
Văn Bá Cường
Đảng ủy viên
Trưởng Khoa Điện – Điện tử
7.       
Nguyễn Thị Hải
Đảng ủy viên
Phó Trưởng Khoa Cơ bản – May công nghiệp
8.       
Lê Thụy Phượng Linh
Đảng ủy viên
Bí thư Chi bộ 1
Phó Trưởng Phòng Tài vụ
9.       
Nguyễn Hoàng Giang
Đảng ủy viên
Bí thư Chi bộ 2
Trưởng Khoa Cơ bản – May công nghiệp
10. 
Phan Văn Y
Đảng ủy viên
Bí thư Chi bộ 3
Giáo viên Khoa Điện – Điện tử
11. 
Nguyễn Bảo Anh
Đảng ủy viên
Bí thư Chi bộ 4
Phó Trưởng Khoa Cơ khí – Xây dựng


TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province