Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Quản trị mạng máy tính
Xem chi tiết: Click Here

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 376/QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình Trung cấp, Cao đẳng nghề thuộc Khoa Cơ bản – May Công nghiệp năm học 2012-2013 )
Mục tiêu đào tạo
- Lắp ráp, cài đặt, bảo dưỡng, nâng cấp và sửa chữa hệ thống mạng và hệ thống mạng không dây, đảm bảo an toàn các hệ thống mạng.
-  Phân tích thiết kế, quản lý, vận hành các hệ thống thông tin, Quản lý triển khai các dự án công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động.
-  Thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng và quản lý  website.
- Biết phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các sự cố.
- Biết tổ chức, quản lý, điều hành  một hệ thống mạng trong một công ty, trường học, trung tâm hay xí nghiệp; một tổ kỹ thuật; một cửa hàng lắp ráp, cài đặt, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống máy tính và hệ thống mạng.
 


Danh sách các nghề khác
TIEN GIANG VOCATIONAL COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province