Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Quản trị mạng máy tính
Xem chi tiết: Click Here

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình đào tạo của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang )
Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân thực hành Quản trị mạng máy tính

-  Khai thác, thiết kế được các ứng dụng trên hệ thống mạng;

-   Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng Windows Server, các dịch vụ: DNS, DHCP, RRAS, Web, Mail; Cấu hình được các thiết bị mạng thông dụng: Switch, Router;

- Thiết kế, xây dựng và quản trị website, triển khai được hệ thống tường lửa bảo vệ hệ thống mạng; triển khai hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình;

-  Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp được phần mềm và phần cứng của hệ thống mạng.

 

 


Danh sách các nghề khác
TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province