Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Điện công nghiệp
Xem chi tiết: Click Here

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình đào tạo của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang)
Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ thuật viên, nhân viên kỹ thuật trình độ trung cấp

-  Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì được các hệ thống điện đạt tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Lập trình, cài đặt được các hệ thống điện cơ bản;

-  Vận hành được những hệ thống điện dân dụng và công nghiệp;

-  Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động thông thường.

 


Danh sách các nghề khác
TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province