Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí
Xem chi tiết: Click Here
 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình đào tạo của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang)

 Mục tiêu đào tạo

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có trình độ trung cấp

-  Thực hiện được quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh dân dụng và công nghiệp;

-  Bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp đúng quy trình kỹ thuật, an toàn;

-  Kiểm tra được chất lượng hệ thống thiết bị, nguyên vật liệu chuyên ngành;

- Sửa chữa được các hư hỏng về điện, lạnh trong các các hệ thống lạnh; mạch điều khiển trong hệ thống lạnh;

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, máy móc chính trong nghề.

 

 


Danh sách các nghề khác
TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province