Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí
Xem chi tiết: Click Here
 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 322/QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình Trung cấp, Cao đẳng nghề thuộc Khoa Điện -Điện tử năm học 2012-2013)

 Mục tiêu đào tạo

- Thực hiện được quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh dân dụng và công nghiệp
- Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp trong lãnh vực điều hòa không khí, thủy sản . . .
-  Kiểm tra được chất lượng hệ thống thiết bị, thiết bị, nguyên vật liệu chuyên ngành đầu vào;
- Sửa chữa được các hư hỏng về điện, lạnh trong các các hệ thống lạnh; điều khiển điện tử trong hệ thống lạnh;
- Sử dụng được các dụng cụ, máy móc chính trong nghề.
 


Danh sách các nghề khác
TIEN GIANG VOCATIONAL COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province