Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Công nghệ ô tô
Xem chi tiết: Click Here

 CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ

 TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình đào tạo của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang)
Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ thuật viên, nhân viên kỹ thuật trình độ trung cấp

- Lựa chọn đúng và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo và kiểm tra trong nghề công nghệ ô tô;

- Thực hiện công việc tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu và các hệ thống cơ bản trong ô tô đúng quy trình kỹ thật và đảm bảo an toàn lao động;

- Làm được công việc bảo dưỡng các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí nén và thuỷ lực trong ô tô;

- Đảm bảo được các công việc cơ bản của người thợ nguội, thợ hàn và thợ điện phục vụ cho quá trình sửa chữa ô tô.

 


Danh sách các nghề khác
TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province