Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Hàn
Xem chi tiết: Click Here

 CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO NGHỀ HÀN

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình đào tạo của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang)

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ thuật viên, nhân viên kỹ thuật trình độ trung cấp

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về công nghệ hàn để vận dụng vào việc tính toán kết cấu hàn, các vật liệu sử dụng trong nghề hàn, xác định chế độ hàn và các công việc khác của người thợ hàn.

- Hàn các mối hàn và kết cấu hàn thông dụng chế tạo từ các vật liệu thường dùng trong công nghiệp và dân dụng bằng các phương pháp hàn thủ công, bán tự động đạt yêu cầu kỹ thuật, theo quy trình hoàn chỉnh, tiết kiệm và an toàn.

 


Danh sách các nghề khác
TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province