Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Điện công nghiệp
Xem chi tiết: Click Here

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình đào tạo của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang)
Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ sư thực hành trong sản xuất và dịch vụ.

-  Thiết kế, lắp đặt được các hệ thống điện dân dụng và công nghiệp;

-  Sửa chữa, bảo trì được các hệ thống điện dân dụng và công nghiệp đạt tiêu chuẩn kỹ thuật;

-   Lập trình, cài đặt và vận hành được các hệ thống điện tự động; các hệ thống điện dân dụng và công nghiệp đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật;

-  Hướng dẫn, giám sát kỹ thuật được các tổ, nhóm lắp đặt mạng điện hạ áp và mạch điện điều khiển trong hệ thống điện;

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo.


Danh sách các nghề khác
TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province