Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp
Xem chi tiết: Click Here

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG CÔNG NGHIỆP

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 322/QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình Trung cấp, Cao đẳng nghề thuộc Khoa Điện -Điện tử năm học 2012-2013)
Mục tiêu đào tạo
-  Lắp đặt được hệ thống cấp điện đạt tiêu chuẩn;
-  Sửa chữa, bảo trì được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đạt tiêu chuẩn;
-  Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động;
-  Vận hành được những hệ thống điều tốc tự động;
- Tự học tập, nghiên cứu khoa học về chuyên ngành;
-  Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.
 


Danh sách các nghề khác
TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province