Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
Xem chi tiết: Click Here

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ VẬN HÀNH SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình đào tạo của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang)
Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ sư thực hành trong sản xuất và dịch vụ.

- Tính toán được cân bằng nhiệt; tính toán được sơ bộ năng suất lạnh của các thiết bị lạnh;  
- Lập được quy trình sửa chữa; vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa được các hư hỏng thông thường của thiết bị lạnh đúng quy trình;
-  Lựa chọn được thiết bị trong hệ thống lạnh;
-  Sử dụng các thiết bị lạnh, dụng cụ đồ nghề an toàn, đúng kỹ thuật.
 


Danh sách các nghề khác
TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province