Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp
Xem chi tiết: Click Here

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG CÔNG NGHIỆP

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 322/QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình Trung cấp, Cao đẳng nghề thuộc Khoa Điện -Điện tử năm học 2012-2013)
Mục tiêu đào tạo
- Đọc và hiểu được các bản vẽ tách thi công;
- Lựa chọn được, phân biệt được các loại vật liệu điện;
-  Lắp đặt được các thiết bị, hệ thống cung cấp điện công nghiệp. Sửa chữa được các sự cố đơn giản;
- Sử dụng được các dụng cụ cầm tay trong nghề lắp đặt và thiết bị;
- Sửa chửa được các thiết bị sai hỏng, biết nguyên nhân và biện pháp khắc phục hay đề phòng;
-  Vận hành, điều chỉnh được chế độ của thiết bị điện.
 


Danh sách các nghề khác
TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province