Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
Xem chi tiết: Click Here

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ VẬN HÀNH SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình đào tạo của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang)
Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ thuật viên, nhân viên kỹ thuật trình độ trung cấp

- Vận hành được các thiết bị lạnh dân dụng và công nghiệp đúng quy trình, kỹ thuật;

- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa được các thiết bị lạnh dân dụng và công nghiệp đúng quy trình và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề sửa chữa thiết bị lạnh, thao tác các thiết bị lạnh đảm bảo an toàn đúng kỹ thuật.

 


Danh sách các nghề khác
TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province