Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Quấn dây - Sửa chữa máy điện
Xem chi tiết: Click Here
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ QUẤN DÂY – SỬA CHỮA MÁY ĐIỆN
TRÌNH ĐỘ DẠY NGHỀ THƯỜNG XUYÊN
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 48/QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình Dạy nghề thường xuyên,
Sơ cấp nghề thuộc Khoa Điện -Điện tử năm học 2012-2013)
 
Tên nghề : QUẤN DÂY – SỬA CHỮA MÁY ĐIỆN
Đối tượng tuyển sinh: Cơ sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học.
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ nghề.
A. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Sau khi hoàn tất khóa này, học viên có năng lực:
Kiến thức:
-  Giải thích được cấu tạo, nguyên lý của máy biến áp động cơ không đồng bộ một pha ba pha
-  Vẽ được sơ đồ dây quấn máy điện không đồng bộ một pha và ba pha.
-  Kết nối và vận hành được máy biến áp, động cơ không đồng bộ một và ba pha.
-  Tính toán được các thông số kỹ thuật cơ bản trong máy biến áp, động cơ không đồng bộ một pha và ba pha.
Kỹ năng:
- Vẽ được sơ đồ khai triển dây quấn máy điện không đồng bộ một pha và 3 pha.
-  Tính toán được các thông số kỹ thuật cơ bản của máy biến áp, động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha.
- Vận hành được máy biến áp, động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha.
-   Quấn được máy biến áp dân dụng, động cơ điện không đồng bộ một pha, 3 pha.
Thái độ:
- Hình thành lòng yêu nghề, quý trọng lao động.
- Tuân thủ kỹ luật lao động, tác phong công nghiệp.
- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
B. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN
1. Thời gian của khóa học:
 
STT
CÁC HOẠT ĐỘNG
TRONG KHÓA HỌC
PHÂN BỐ THỜI GIAN TRONG KHÓA HỌC
1
Thời gian thực học (giờ)
136
2
Thời gian thi lý thuyết (giờ)
2
3
Thời gian thi thực hành (giờ)
8
4
Thời gian ôn tập (giờ)
8
Tổng cộng (giờ)
154
2. Danh mục môn học / mô đun đào tạo, thời gian và phân bổ thời gian:
STT
Tên chương, bài
Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số
Trong đó
Giờ LT
Giờ TH
Kiểm tra
1
Máy biến áp
35
6
28
1
2
Động cơ KĐB một pha
58
8
48
2
3
Động cơ KĐB ba pha
43
6
36
1
Tổng cộng
136
20
112
4


Danh sách các nghề khác
Tiện CNC
Mài mặt phẳng - Mài trụ ngoài - côn ngoài
Phay, Bào mặt phẳng
Phay Bào rãnh, đa giác
Tiện lệch tâm - Tiện định hình
Tiện ren
Tiện trơn
Phay CNC
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử
Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô
Hàn công nghệ cao
Hàn điện nâng cao
Hàn điện cơ bản
Hàn khí
Sửa chữa điện mô tô - xe máy
Sửa chữa, bảo dưỡng Mô tô - xe máy loại xe số
Sửa chữa, bảo dưỡng Mô tô - xe máy loại xe tay ga
Điện dân dụng
Sửa chữa, bảo trì Tủ lạnh - Máy nước nóng lạnh
Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì máy lạnh
SC Hệ thống âm thanh
SC Máy thu hình
Lắp đặt và sửa chữa Tủ điều khiển
Sửa chữa VCD, DVD
Chuyên đề Cài đặt biến tần
Chuyên đề Điều khiển Điện - Khí nén
Chuyên đề Lập trình điều khiển Logo
Chuyên đề Lập trình điều khiển PLC S7-200
May công nghiệp
Cắt gọt kim loại
Điện ô tô
SC hệ thống điện - phun xăng điện tử xe tay ga
SC động cơ 1 xy lanh
SC động cơ ô tô
SC động cơ xe tay ga
SC Gầm ô tô
SC Xe gắn máy
Hàn
Kỹ thuật xây dựng
SC màn hình LCD
Điện công nghiệp
Điện tử công nghiệp
Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì tủ lạnh
May công nghiệp
TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province