Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Điện tử công nghiệp
Xem chi tiết: Click Here

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình đào tạo của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang)
Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ sư thực hành trong sản xuất và dịch vụ

-  Vận hành đ­ược các thiết bị điện, điện tử trong các dây chuyền sản xuất công nghiệp;

-  Lắp đặt, kết nối được các thiết bị điện tử trong dây chuyền công nghiệp;

-   Lập trình, cài đặt và vận hành được các hệ thống điều khiển tự động;

-   Bảo trì, sửa chữa đư­ợc các thiết bị điện tử:

-  Thiết kế được một số mạch điện thay thế, mạch điện tử ứng dụng;

-  Hướng dẫn, giám sát kỹ thuật được các tổ, nhóm trong hoạt động nghề nghiệp.

 


Danh sách các nghề khác
TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province