Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Chuyên đề Lập trình điều khiển Logo
Xem chi tiết: Click Here

 CHUYÊN ĐỀ LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN LOGO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 48/QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình Dạy nghề thường xuyên,
Sơ cấp nghề thuộc Khoa Điện -Điện tử năm học 2012-2013)
 
Đối tượng tuyển sinh: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học.
Bằng cấp sau khi học: Giấy chứng nhận.
A. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Kiến thức:
- Trình bàyđược các chức năng cơ bản và chức năng đặc biệt của Logo.
- Viết đúng cấu trúc lệnh trong lập trình.
- So sánh đượcưu điểm và nhược điểm so với các thiết bị điều khiển khác.
Kỹ năng:
- Kết nối phần cứng trên bộ điều khiển lập trình LOGO.
- Ứng dụng của bộ điều khiển lập trình LOGO trong thực tế.
- Lập trình trên LOGO và lập trình bằng phần mềm Logo! Soft.
- Sữa chữa và thay thế các thiết bị hư hỏng liên quan khi xảy ra sự cố.
Thái độ:
- Hình thành lòng yêu nghề, quý trọng lao động.
- Hình thành tác phong công nghiệp, làm việc an toàn.
B. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN
1. Thời gian của khóa học:
STT
CÁC HOẠT ĐỘNG 
 TRONG KHÓA HỌC
PHÂN BỐ THỜI GIAN
TRONG KHÓA HỌC
1
Thời gian thực học (giờ)
90
2
Thời gian thi lý thuyết (giờ)
2
3
Thời gian thi thực hành (giờ)
8
4
Thời gian ôn tập (giờ)
8
Tổng cộng (giờ)
108
 
2. Danh mục môn học / mô đun đào tạo, thời gian và phân bổ thời gian:
STT
Tên chương, bài
Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số
Trong đó
Giờ LT
Giờ TH
Kiểm tra
1
Bài 1: Giới thiệu chung về bộ lập trình logo
5
4
1
0
2
Bài 2: Các chức năng cơ bản của logo
10
5
5
0
3
Bài 3: Các chức năng đặc biệt cửa logo
10
4
6
0
4
Bài 4: Lập trình trực tiếp trên  logo
35
3
30
2
5
Bài 5: Lập trình bằng phần mềm  logo! soft
30
5
25
0
Tổng cộng
90
21
67
2


Danh sách các nghề khác
Tiện CNC
Mài mặt phẳng - Mài trụ ngoài - côn ngoài
Phay, Bào mặt phẳng
Phay Bào rãnh, đa giác
Tiện lệch tâm - Tiện định hình
Tiện ren
Tiện trơn
Phay CNC
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử
Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô
Hàn công nghệ cao
Hàn điện nâng cao
Hàn điện cơ bản
Hàn khí
Sửa chữa điện mô tô - xe máy
Sửa chữa, bảo dưỡng Mô tô - xe máy loại xe số
Sửa chữa, bảo dưỡng Mô tô - xe máy loại xe tay ga
Điện dân dụng
Quấn dây - Sửa chữa máy điện
Sửa chữa, bảo trì Tủ lạnh - Máy nước nóng lạnh
Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì máy lạnh
SC Hệ thống âm thanh
SC Máy thu hình
Lắp đặt và sửa chữa Tủ điều khiển
Sửa chữa VCD, DVD
Chuyên đề Cài đặt biến tần
Chuyên đề Điều khiển Điện - Khí nén
Chuyên đề Lập trình điều khiển PLC S7-200
May công nghiệp
Cắt gọt kim loại
Điện ô tô
SC hệ thống điện - phun xăng điện tử xe tay ga
SC động cơ 1 xy lanh
SC động cơ ô tô
SC động cơ xe tay ga
SC Gầm ô tô
SC Xe gắn máy
Hàn
Kỹ thuật xây dựng
SC màn hình LCD
Điện công nghiệp
Điện tử công nghiệp
Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì tủ lạnh
May công nghiệp
TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province