Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Chuyên đề Lập trình điều khiển PLC S7-200
Xem chi tiết: Click Here
CHUYÊN ĐỀ LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN PLC S7-200
(Ban hành kèm theo Quyết định số 48/QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình Dạy nghề thường xuyên,
Sơ cấp nghề thuộc Khoa Điện -Điện tử năm học 2012-2013)
 
Đối tượng tuyển sinh: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học.
Bằng cấp sau khi học: Giấy chứng nhận.
A. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Kiến thức:
- Trình bày được cấu trúc phần cứng và phương pháp lập trình cho PLC S7-200.
- Trình bày được  cách đấu dây giữa PLC S7-200 với các thiết bị ngoại vi.
- Phân tích và giải quyết vấn đề cơ bản được đặt ra trong các yêu cầu công nghệ trong các hệ thống điều khiển tự động dùng PLC S7-200.
Kỹ năng:
-      Sử dụng được phần mềm PLC S7-200 để lập trình và mô phỏng.
-      Thiết kế được các mạch điều khiển tự động dùng PLC S7-200.
-      Thi công, lắp đặt được các hệ thống điều khiển tự động dùng PLC S7-200.
-      Bảo trì và vận hành được các hệ thống điều khiển tự động hoá trong công nghiệp.
Thái độ:
- Hình thành lòng yêu nghề, tác phong công nghiệp.
- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
B. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN
1. Thời gian của khóa học:
 
STT
CÁC HOẠT ĐỘNG
TRONG KHÓA HỌC
PHÂN BỐ THỜI GIAN TRONG KHÓA HỌC
1
Thời gian thực học (giờ)
120
2
Thời gian thi lý thuyết. (giờ)
2
3
Thời gian thi thực hành. (giờ)
4
4
Thời gian ôn tập. (giờ)
8
Tổng cộng. (giờ)
134
 2. Danh mục môn học / mô đun đào tạo, thời gian và phân bổ thời gian:
STT
Tên chương, bài.
Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số
Trong đó
Giờ LT
Giờ TH
Kiểm tra
1
Bài 1: Đại cương về điều khiển lập trình
6
6
0
0
2
Bài 2: Cấu trúc và phương thức hoạt động của PLC S7-200
12
8
4
0
3
Bài 3: Kết nối dây giữa PLC S7-200 với các thiết bị ngoại vi
12
8
4
0
4
Bài 4: Các phép toán nhị phân của PLC S7-200
16
2
14
0
5
Bài 5: Các phép toán số học của PLC S7-200
16
2
12
2
6
Bài 6: Xử lý tín hiệu Analog
12
2
8
0
7
Bài 7: Lắp đặt mô hình điều khiển bằng PLC S7-200
38
2
34
2
Tổng cộng
120
30
86
4


Danh sách các nghề khác
Tiện CNC
Mài mặt phẳng - Mài trụ ngoài - côn ngoài
Phay, Bào mặt phẳng
Phay Bào rãnh, đa giác
Tiện lệch tâm - Tiện định hình
Tiện ren
Tiện trơn
Phay CNC
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử
Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô
Hàn công nghệ cao
Hàn điện nâng cao
Hàn điện cơ bản
Hàn khí
Sửa chữa điện mô tô - xe máy
Sửa chữa, bảo dưỡng Mô tô - xe máy loại xe số
Sửa chữa, bảo dưỡng Mô tô - xe máy loại xe tay ga
Điện dân dụng
Quấn dây - Sửa chữa máy điện
Sửa chữa, bảo trì Tủ lạnh - Máy nước nóng lạnh
Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì máy lạnh
SC Hệ thống âm thanh
SC Máy thu hình
Lắp đặt và sửa chữa Tủ điều khiển
Sửa chữa VCD, DVD
Chuyên đề Cài đặt biến tần
Chuyên đề Điều khiển Điện - Khí nén
Chuyên đề Lập trình điều khiển Logo
May công nghiệp
Cắt gọt kim loại
Điện ô tô
SC hệ thống điện - phun xăng điện tử xe tay ga
SC động cơ 1 xy lanh
SC động cơ ô tô
SC động cơ xe tay ga
SC Gầm ô tô
SC Xe gắn máy
Hàn
Kỹ thuật xây dựng
SC màn hình LCD
Điện công nghiệp
Điện tử công nghiệp
Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì tủ lạnh
May công nghiệp
TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province