Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí
Xem chi tiết: Click Here
 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH

  VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình đào tạo của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang)
Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ sư thực hành trong sản xuất và dịch vụ

-  Tính toán được phụ tải lạnh; chọn, thiết kế lắp đặt sơ bộ được hệ thống điện -  lạnh của máy lạnh, điều hòa không khí có năng suất lạnh nhỏ;

- Thực hiện lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh dân dụng và công nghiệp đúng quy trình;

-  Bảo trì, bảo dưỡng được các hệ thống lạnh đúng yêu cầu kỹ thuật, an toàn;

-  Kiểm tra được chất lượng hệ thống thiết bị, nguyên vật liệu chuyên ngành;

- Sửa chữa được các hư hỏng về điện, lạnh trong các các hệ thống lạnh; mạch điều khiển trong hệ thống lạnh;

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, máy móc chính được sử dụng trong nghề;

-  Hướng dẫn, giám sát kỹ thuật được các tổ, nhóm làm việc.

 

 


Danh sách các nghề khác
TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province