Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Điện công nghiệp
Xem chi tiết: Click Here
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 48/QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình Dạy nghề thường xuyên,
Sơ cấp nghề thuộc Khoa Điện -Điện tử năm học 2012-2013)
 
Tên nghề: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
Đối tượng tuyển sinh : Cơ sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học.
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề.
A.     MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Kiến thức:
- Trình bày được những kiến thức có liên quan về an toàn  điện, các dụng cụ đo;
- Trình bày được những kiến thức về các ký hiệu về điện, ký hiệu các thiết bị điện;
- Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, công dụng của các thiết bị đóng cắt, các loại đèn chiếu sáng thông dụng;
- Trình bày được nguyên lý làm việc của các động cơ điện.
Kỹ năng:
- Sử dụng được thành thạo đồng hồ VOM;
- Vẽ được các mạch điện chiếu sáng, mạch điện điều khiển cho các máy sản xuất của cơ sở sản xuất nhỏ;
- Lắp đặt được các thiết bị điện đóng cắt lên bảng điện, bảng điện lên tường;
- Lắp đặt được các mạch điện chiếu sáng thông dụng;
- Lắp đặt được các máy sản xuất của cơ sở sản xuất nhỏ;
- Lắp được các mạch điện điều khiển cho máy sản xuất.
Thái độ:
- Hình thành tính cẩn thận, sáng tạo, chịu khó học hỏi;
- Đảm bảo an toàn về điện, tổ chức nơi làm việc linh hoạt.
B. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN
1. Thời gian của khóa học:
STT
CÁC HOẠT ĐỘNG
TRONG KHÓA HỌC
PHÂN BỐ THỜI GIAN TRONG KHÓA HỌC
1
Thời gian thực học. ( giờ)
314
2
Thời gian ôn tập. (giờ)
8
3
Thời gian kiểm tra kết thúc khoá học. (giờ)
6
Tổng cộng (giờ)
328
- Thời gian thực học tối thiểu: 314 giờ.
- Mỗi tháng học tối thiểu: 100 giờ.
2. Danh mục môn học / mô đun đào tạo, thời gian và phân bổ thời gian
MH, MĐ
 
Tên môn học/mô đun
Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số
Trong đó
Giờ LT
Giờ TH
Kiểm tra
MH 01
An toàn điện – hướng dẫn sử dụng dụng cụ - thiết bị
44
25
17
2
MĐ 02
Lắp các mạch chiếu sáng thông dụng
80
15
60
5
MĐ 03
Lắp đặt điện cho máy sản xuất
70
16
50
4
MĐ 04
Lắp đặt mach trang bị điện cho máy sản xuất
120
22
92
6
Tổng cộng
314
78
219
17


Danh sách các nghề khác
TIEN GIANG VOCATIONAL COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province