Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Sửa chữa Điện thoại di động
Xem chi tiết: Click Here
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 48/QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình Dạy nghề thường xuyên, Sơ cấp nghề thuộc Khoa Điện -Điện tử năm học 2012-2013)
Tên nghề: SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
Đối tượng tuyển sinhCó sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học.
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề.
Kiến thức:
+ Phát biểu  được các kiến thức cơ bản về điện thoại di động;
+ Phân tích được sơ đồ nguyên lý từ đó xác định đúng vị trí các khối trên máy điện thoại di động;
+ Mô tả qui trình tháo lắp và bảo trì các loại máy điện thoại di động phổ biến;
+ Tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.
Kỹ năng:
+ Sử dụng đúng các thiết bị để sửa chữa, bảo trì điện thoại di động;
+ Tháo và lắp được máy điện thoại di động ;
+ Chẩn đoán được các hư hỏng phổ biến đối với máy điện thoại di động;
+ Sửa chữa và thay thay thế được các hư hỏng của máy điện thoại di động;
+ Cài đặt được các phần mềm ứng dụng trên điện thoại;
+ Hướng dẫn và trao đổi được với các thợ khác.
Thái độ:
+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;
+ Vận dụng được những kiến thức đã học để tu dưỡng, rèn luyện trở thành người lao động có lương tâm nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo, có ý thức trách nhiệm cao; có lối sống khiêm tốn giản dị, trong sạch lành mạnh, có tác phong công nghiệp;
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tự giác trong thực hiện nghĩa vụ của người công dân.
B. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN
1. Thời gian của khóa học:
STT
CÁC HOẠT ĐỘNG
TRONG KHÓA HỌC
PHÂN BỐ THỜI GIAN TRONG KHÓA HỌC
1
Thời gian thực học. ( giờ)
362
2
Thời gian ôn tập. (giờ)
8
3
Thời gian kiểm tra kết thúc khoá học. (giờ)
6
Tổng cộng (giờ)
376
- Thời gian thực học tối thiểu: 362 giờ.
- Mỗi tháng học tối thiểu: 100 giờ.
2. Danh mục môn học / mô đun đào tạo, thời gian và phân bổ thời gian:
Mã MH/MĐ
Tên môn học, mô đun
Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số
Trong đó
Giờ LT
Giờ TH
Kiểm tra
MH01
An toàn lao động – vệ sinh công nghiệp
30
18
10
2
Linh kiện điện tử của máy ĐTDĐ
24
7
16
1
Sửa chữa điện thoại di động cơ bản
64
20
40
4
MĐ04
Sửa chữa phần ngoại vi
36
8
28
 
MĐ05
Sửa chữa nguồn
76
12
60
4
MĐ06
Sửa chữa mạch thu phát sóng
76
12
60
4
MĐ07
Cài đặt và hiệu chỉnh phần mềm
56
16
36
4
Tổng cộng
362
93
250
19


Danh sách các nghề khác
TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province