Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Sửa chữa, Bảo trì, Lắp đặt Tủ lạnh - Máy lạnh
Xem chi tiết: Click Here
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ SỬA CHỮA, BẢO TRÌ, LẮP ĐẶT
TỦ LẠNH – MÁY LẠNH
TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 48/QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình Dạy nghề thường xuyên,
Sơ cấp nghề thuộc Khoa Điện -Điện tử năm học 2012-2013)
 
Tên nghề: SỬA CHỮA, BẢO TRÌ, LẮP ĐẶT TỦ LẠNH – MÁY LẠNH
Đối tượng tuyển sinh: Cơ sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học.
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề.
A. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Kiến thức:
- Trình bày được đặc điểm kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện lạnh,  điện tử cơ bản trong tủ lạnh, máy lạnh.
- Trình bày được phương pháp vận hành, bảo dưỡng, lắp đặt sửa chữa, kiểm tra, thay thế thiết bị trong các hệ thống tủ lạnh, máy lạnh.
Kỹ năng:
- Lắp đặt được các loại tủ lạnh, máy lạnh thông dụng.
- Vận hành, bảo dưỡng được các loại tủ lạnh, máy lạnh.
- Kiểm tra, sửa chữa, thay thế thiết bị trong tủ lạnh, máy lạnh
- Sử dụng được các thiết bị nghề một cách an toàn.
- Biết sơ cứu nạn nhân khi có sự cố xảy ra.
Thái độ:
- Cẩn thận, tỷ mỉ, đảm bảo an toàn lao động
- Tổ chức nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp
- Biết làm việc theo nhóm.
B. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN
1. Thời gian của khóa học:
STT
CÁC HOẠT ĐỘNG
TRONG KHÓA HỌC
PHÂN BỐ THỜI GIAN TRONG KHÓA HỌC
1
Thời gian thực học ( giờ)
365
2
Thời gian ôn tập (giờ)
8
 
3
Thời gian kiểm tra kết thúc khoá học (giờ)
6
Tổng cộng (giờ)
379
- Thời gian thực học tối thiểu: 365 giờ.
- Mỗi tháng học tối thiểu: 100 giờ.
2. Danh mục môn học / mô đun đào tạo, thời gian và phân bổ thời gian:
Mã MH/MĐ
Tên môn học/mô đun
Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số
Trong đó
Giờ LT
Giờ TH
Kiểm tra
MH01
An toàn lao động – vật liệu điện lạnh
20
17
2
1
MH02
Cơ sở kỹ thuật lạnh
25
24
 
1
MĐ03
Sửa chữa, bảo trì lắp đặt tủ lạnh
160
30
124
6
MĐ04
Sửa chữa, bảo trì lắp đặt máy lạnh
160
30
124
6
Tổng cộng
365
101
250
14


Danh sách các nghề khác
TIEN GIANG VOCATIONAL COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province