Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Cắt tóc nam
Xem chi tiết: Click Here
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 149/QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình Dạy nghề uốn tóc
liên kết với Công ty TNHH Đào tạo nghề Á - Âu )
 
- Khóa học: CẮT TÓC NAM
- Đối tượng tuyển sinh: Học viên có tuổi trên 15, học vấn tốt nghiệp PTCS trở lên và đủ sức khỏe hành nghề.
- Dự kiến đào tạo : 2,5 tháng (học sáng, chiều), học viên có thể học từng phần.
- Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: chứng chỉ sơ cấp nghề
A. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:                                                                                                         
Kiến thức:
      + Biết sử dụng dụng cụ đúng phương pháp; Có kiến thức về cách vệ sinh trang thiết bị ngành nghề và nơi làm việc; Chọn mỹ phẩm phù hợp trong những công việc: gội đầu, massage mặt…
         + Biết được các thao tác sử dụng dụng cụ cắt tóc và có kiến thức về cắt các kiểu tóc nam căn bản, nam nâng cao.
  + Nắm đuợc phương pháp sử dụng dụng cụ cắt tóc ở dạng nâng cao; các kỹ thuật cắt chải tóc nam nâng cao; cách sấy, uốn, nhuộm đen.
 
Kỹ năng:
 + Thực hiện được các thao tác cơ bản: choàng khăn, cầm kiếng, chải đầu, cạo mặt, cạo râu và ráy tai; Rẻ ngôi và sấy được các kiểu mái thường gặp.
 + Sử dụng phối hợp thành thạo lược với các loại dụng cụ  (kéo bén, kéo tỉa, tông đơ tay và  tông đơ máy) và cắt tỉa được các kiểu tóc nam căn bản (vanh tỉa, La Mã, hớt tầng, hớt thấp và hớt cao).
        + Cắt chải được các kiểu tóc nâng cao: so le ngắn, so le dài, Ạc-ma-nì, đinh tròn và đinh vuông ; Biết sấy, uốn và nhuộm đen.
 
B. DANH MỤC MÔN HỌC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN:
 
STT
Tên các bài trong mô đun
Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số
Trong đó
Giờ LT
Giờ TH
Kiểm tra
A
PHẦN 1: CẮT TÓC NAM CĂN BẢN
 
 
 
 
01
Bài 01: Dụng cụ đồ nghề và  các thao tác cơ bản
12
02
10
 
02
Bài 02: Cạo mặt.
12
02
10
 
03
Bài 03: Cạo râu
12
02
10
 
04
Bài 04: Ráy tai
12
02
10
 
05
Bài 05: Gội đầu và massage đầu
24
04
20
 
06
Bài 06: Sử dụng lược và kỹ thuật rẻ ngôi
12
02
10
 
07
Bài 07: Sấy tóc khô và sấy mái.
12
02
10
 
Kiểm tra giữa khóa
04
00
00
04
08
Bài 08: Sử dụng kéo cắt và kéo tỉa
12
02
10
 
09
Bài 09: Sử dụng tông đơ tay và tông đơ máy
12
02
10
 
10
Bài 10: Phối hợp lược với kéo và tông đơ
12
02
10
 
11
Bài 11: Tóc vanh tỉa
12
02
10
 
12
Bài 12: Tóc La Mã
12
02
10
 
13
Bài 13: Tóc hớt tầng
12
02
10
 
14
Bài 14: Tóc hớt thấp (chân đen)
12
02
10
 
15
Bài 15: Tóc hớt cao (chân trắng)
12
02
10
 
Kiểm tra cuối khóa
06
0
0
06
Tổng cộng
202
32
160
10
B
PHẦN 2: CẮT TÓC NAM NÂNG CAO
 
 
 
 
01
Bài 01: Sử dụng sản phẩm tạo mẫu tóc
16
02
14
 
02
Bài 02: Sử dụng dao tỉa.
24
03
21
 
03
Bài 03: Uốn tóc
24
03
21
 
04
Bài 04: Nhuộm đen tóc
24
03
21
 
05
Bài 05: Tóc so le ngắn
24
03
21
 
06
Bài 06: Tóc so le dài
24
03
21
 
07
Bài 07: Tóc Armani
24
03
21
 
08
Bài 08: Tóc đinh tròn
24
03
21
 
09
Bài 09: Tóc đinh vuông
24
03
21
 
Kiểm tra cuối khóa
06
0
0
06
Tổng cộng
214
26
182
06
 
Lưu ý: Nếu học viên muốn học phần 2, thì phải học qua khóa "CẮT TÓC NAM CĂN BẢN" hoặc có trình độ tương đương.


Danh sách các nghề khác
TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province