Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Cắt uốn tóc nữ
Xem chi tiết: Click Here
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 149/QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình Dạy nghề uốn tóc
 liên kết với Công ty TNHH Đào tạo nghề Á - Âu)
 
- Khóa học: CẮT UỐN TÓC NỮ
- Đối tượng tuyển sinh: Học viên có tuổi trên 15, học vấn tốt nghiệp PTCS trở lên và đủ sức khỏe hành nghề.
- Dự kiến đào tạo : 03 tháng (học sáng, chiều), học viên có thể học từng phần.
- Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: chứng chỉ sơ cấp nghề
A. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:                                                                                                         
Kiến thức:
+ Biết được cách sử dụng đồ nghề, các loại máy chuyên dụng, máy hấp tóc, hấp dầu…
+ Biết được các kỹ thuật uốn tóc, gội đầu, cuốn ống…; cách chải và cắt tỉa các kiếu tóc nữ căn bản.
+ Biết các phương pháp cắt chải tóc ở mức độ không chia tóc, kỹ thuật uốn setting và nối tóc.
Kỹ năng:
+ Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ và trang thiết bị ngành nghề; uốn tóc kiểu tóc căn bản, thời trang; Chọn dầu gội phù hợp với từng loại tóc và gội đầu, rửa mặt, massage đầu. Cuốn ống, tả pẻn, cuộn tay và sấy hấp các kiểu tóc.
+ Sử dụng thành thạo các loại kéo bén, kéo tỉa, lược và máy sấy; Cắt tỉa các kiểu mái và cắt chải các kiểu tóc căn bản.
+ Trên cơ sở tay nghề có sẵn, cắt chải được các kiểu tóc ở mức độ nâng cao, phù hợp với công việc thực tế, đồng thời cũng tăng thêm đưọc tay nghề trong một số công việc khác: các thế kéo và dao, uốn và nối tóc.           
B. DANH MỤC MÔN HỌC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
STT
Tên các bài trong môđun
Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số
Trong đó
Giờ LT
Giờ TH
Kiểm tra
A
PHẦN 1: CẮT TÓC NỮ CĂN BẢN
 
 
 
 
01
Bài 01: Sử dụng dụng cụ đồ nghề
12
02
10
 
02
Bài 02: Gội đầu và massage đầu
24
04
20
 
03
Bài 03: Cuốn ống
12
02
10
 
04
Bài 04: Tả pẻn
12
02
10
 
05
Bài 05: Cuộn tay
12
02
10
 
06
Bài 06: Hấp khô tóc và hấp dầu
12
02
10
 
07
Bài 07: Uốn tóc thường
12
02
10
 
08
Bài 08: Uốn các kiểu tóc xù
36
06
30
 
Kiểm tra giữa khóa
 
 
 
04
09
Bài 09: Chia tóc và xác định góc độ của tóc
12
02
10
 
10
Bài 10: Cắt các kiểu mái căn bản
12
02
10
 
11
Bài 11: Kiểu tóc ngang dài
12
02
10
 
12
Bài 12: Kiểu tóc ngang bầu
12
02
10
 
13
Bài 13: Kiểu tóc sole giật tầng thấp
12
02
10
 
14
Bài 14: Kiểu tóc ngang lững
12
02
10
 
15
Bài 15: Kiểu tóc ngang bung
12
02
10
 
16
Bài 16: Kiểu tóc stone cúp
12
02
10
 
17
Bài 17: Kiểu tóc tém cao bồi
12
02
10
 
Kiểm tra giữa khóa
04
 
 
04
18
Bài 18: Kiểu tóc chiếc lá nhọn
12
02
10
 
19
Bài 19: Kiểu tóc sole giật tầng cao
12
02
10
 
20
Bài 20: Kiểu tóc ngang chúi
12
02
10
 
21
Bài 21: Kiểu tóc ngang vảnh
12
02
10
 
22
Bài 22: Kiểu tóc tém Nhật
12
02
10
 
23
Bài 23: Kiểu tóc tém sole
12
02
10
 
24
Bài 24: Kiểu tóc tém carê ót
12
02
10
 
Kiểm tra cuối khóa
04
 
 
04
Tổng cộng
336
54
270
12
B
PHẦN 2: CẮT TÓC NỮ NÂNG CAO
 
 
 
 
01
Bài 01: Sử dụng dụng cụ đồ nghề nâng cao
20
04
16
 
02
Bài 02: Uốn setting
12
02
10
 
03
Bài 03: Nối tóc
08
02
06
 
04
Bài 04: Kiểu tóc ngang dài
08
02
06
 
05
Bài 05: Kiểu tóc ngang bầu
12
02
10
 
06
Bài 06: Kiểu tóc sole giật tầng thấp
08
02
06
 
07
Bài 07: Kiểu tóc ngang lững
08
02
06
 
08
Bài 08: Kiểu tóc ngang bung
08
02
06
 
09
Bài 09: Kiểu tóc stone cúp
08
02
06
 
10
Bài 10: Kiểu tóc tém cao bồi
08
02
06
 
Kiểm tra giữa khóa
06
 
 
06
11
Bài 11: Kiểu tóc chiếc lá nhọn
08
02
06
 
12
Bài 12: Kiểu tóc sole giật tầng cao
08
02
06
 
13
Bài 13: Kiểu tóc ngang chúi
08
02
06
 
14
Bài 14: Kiểu tóc ngang vảnh
08
02
06
 
15
Bài 15: Kiểu tóc tém Nhật
08
02
06
 
16
Bài 16: Kiểu tóc tém sole
08
02
06
 
17
Bài 17: Kiểu tóc tém carê ót
08
02
06
 
Kiểm tra cuối khóa
06
 
0
06
Tổng cộng
168
36
120
12

   Lưu ý: Nếu học viên muốn học phần 2, thì phải học qua khóa "CẮT TÓC NỮ CĂN BẢN" hoặc có trình độ tương đương.


Danh sách các nghề khác
TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province