Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Kỹ thuật làm móng
Xem chi tiết: Click Here
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 149/QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình Dạy nghề uốn tóc
 liên kết với Công ty TNHH Đào tạo nghề Á - Âu )
 
- Khóa học: KỸ THUẬT LÀM MÓNG
- Đối tượng tuyển sinh: Học viên có tuổi trên 15, học vấn từ lớp 5 trở lên và đủ sức khỏe hành nghề.
          - Dự kiến đào tạo: 3,5 tháng
          - Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: chứng chỉ sơ cấp nghề
 
A.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
Kiến thức:
+ Biết được các phương pháp sử dụng các loại cọ dùng để trang trí móng (cọ nét, cọ kim, cọ râu, cọ bản).
+ Biết được phương pháp sử dụng các loại cọ nổi dùng để vẽ móng
+ Biết được phương pháp massage tay, cách sử dụng máy mài, phương pháp đắp móng bột … Nắm vững các kỹ thuật đắp móng gel, hơ móng gel, mài móng gel, tạo đầu móng gel …
+ Có kiến thức về máy móc, dụng cụ, vật liệu và hóa phẩm làm móng nước.
Kỹ năng:
+ Sử dụng thành thạo 4 loại cọ kim, cọ nét, cọ râu và cọ bản để thực hiện được các kiểu móng trang trí .
+ Sử dụng thành thạo cọ nổi, thực hiện được các kiểu móng nổi bằng cọ nổi.
 + Thực hiện được các kỹ thuật massage tay, gắn típ phủ bột, đắp móng bột…; Hoàn tất được bộ móng giả, móng forms. Thực hiện được cách đắp móng gel, hơ móng gel, mài móng gel, tạo đầu móng gel …
       + Biết kỹ thuật làm móng, sơn móng và sửa chữa các loại móng tay
 
B. DANH MỤC MÔN HỌC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
 
STT
Tên các bài trong môđun
Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số
Trong đó
Giờ LT
Giờ TH
Kiểm tra
01
Bài 01: Phương pháp sử dụng cọ nét và cọ kim để trang trí móng.
10
02
08
 
02
Bài 02: Các loại móng trang trí bằng cọ nét
28
04
24
 
03
Bài 03: Các loại móng trang trí bằng cọ kim
28
04
24
 
Kiểm tra giữa khóa
04
 
 
04
04
Bài 04: Phương pháp sử dụng cọ râu và cọ bản để trang trí móng.
04
02
02
 
05
Bài 05: Các loại móng trang trí bằng cọ râu
64
12
52
 
06
Bài 06: Các loại móng trang trí bằng cọ bản
68
12
56
 
Kiểm tra giữa khóa
04
 
 
04
07
Bài 07: Các loại móng trang trí bằng cọ nổi
66
12
54
 
Kiểm tra giữa khóa
04
 
 
04
08
Bài 08: Kỹ thuật massage tay.
08
02
06
 
09
Bài 09: Cách gắn típ phủ bột.
08
02
06
 
10
Bài 10: Cách sử dụng máy mài móng.
10
02
08
 
11
Bài 11: Hoàn tất bộ móng giả.
10
02
08
 
12
Bài 12: Cách đắp móng bột.
10
02
08
 
13
Bài 13: Hoàn tất móng forms, áp dụng kỹ thuật mài máy lên móng.
10
02
08
 
14
Bài 14: Đắp móng hoàn tất.
10
02
08
 
Kiểm tra giữa khóa
04
 
 
04
15
Bài 15: Kiến thức cơ sở về đắp móng gel
06
02
04
 
16
Bài 16: Đắp móng gel
20
02
18
 
17
Bài 17: Đắp móng có màu kim tuyến
20
02
18
 
18
Bài 18: Mài móng
20
02
18
 
Kiểm tra giữa khóa
04
 
 
04
19
Bài 19: Máy móc, dụng cụ, vật liệu và hóa phẩm làm móng nước
04
02
02
 
20
Bài 20: Cách làm móng tay
28
02
26
 
21
Bài 21: Cách sơn móng tay
26
02
24
 
22
Bài 22: Cách sửa chữa các loại móng tay
08
02
06
 
Kiểm tra cuối khóa
04
 
 
04
Tổng cộng
490
78
388
24


Danh sách các nghề khác
TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province