Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Kỹ thuật xây dựng
Xem chi tiết: Click Here
 CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO NGHỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình đào tạo của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang)
Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ thuật viên, nhân viên kỹ thuật trình độ trung cấp

- Đọc được bản vẽ kỹ thuật và xác định được vị trí, kích thước của công trình;

- Sử dụng được các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong nghề xây dựng;

- Làm được được các công việc của nghề kỹ thuật xây dựng;

- Xử lý được các sai phạm nhỏ thường gặp trong quá trình thi công.


Danh sách các nghề khác
TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province