Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Kỹ thuật xây dựng
Xem chi tiết: Click Here
 CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO NGHỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 330 /QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình Trung cấp, Cao đẳng nghề thuộc Khoa Cơ khí – Xây dựng năm học 2012-2013 )
Mục tiêu đào tạo
- Đọc được bản vẽ kỹ thuật và xác định được vị trí, kích thước của công trình;
- Sử dụng được các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong nghề xây dựng;
- Làm được được các công việc của nghề kỹ thuật xây dựng như: đào móng, xây gạch, trát, lát, láng, ốp, gia công;
- Xử lý được các sai phạm nhỏ thường gặp trong quá trình thi công.


Danh sách các nghề khác
TIEN GIANG VOCATIONAL COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province