Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Điện công nghiệp
Xem chi tiết: Click Here

 CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 308 /QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình đào tạo liên thông Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề thuộc Khoa Điện – Điện tử áp dụng từ năm học 2013-2014)

Mục tiêu đào tạo
-  Lắp đặt được các hệ thống cấp điện đạt tiêu chuẩn;
-  Sửa chữa, bảo trì được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất  đảm bảo đạt tiêu chuẩn;
- Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động;
- Vận hành được những hệ thống điều tốc tự động;
- Tự học tập, nghiên cứu khoa học về chuyên ngành;
- Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.
 


Danh sách các nghề khác
TIEN GIANG VOCATIONAL COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province