Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
Xem chi tiết: Click Here

 CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 308 /QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình đào tạo liên thông Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề thuộc Khoa Điện – Điện tử áp dụng từ năm học 2013-2014)

Mục tiêu đào tạo
- Thực hiện được quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh dân dụng và công nghiệp;
- Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp trong lãnh vực điều hòa không khí, thủy sản . . .
- Kiểm tra được chất lượng hệ thống thiết bị, thiết bị, nguyên vật liệu chuyên ngành đầu vào;
- Sửa chữa được các hư hỏng về điện, lạnh trong các các hệ thống lạnh; điều khiển điện tử trong hệ thống lạnh;
- Sử dụng được các dụng cụ, máy móc chính trong nghề.
 


Danh sách các nghề khác
TIEN GIANG VOCATIONAL COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province