Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Kỹ thuật xây dựng
Xem chi tiết: Click Here

 CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 307/QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình đào tạo liên thông Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề
thuộc Khoa Cơ khí – Xây dựng áp dụng từ năm học 2013-2014)

Mục tiêu đào tạo
- Đọc được bản vẽ kỹ thuật và phát hiện được các lỗi thông thường của bản vẽ kỹ thuật;
- Sử dụng được các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong nghề xây dựng đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hiện được các công việc của nghề kỹ thuật xây dựng đạt yêu cầu kỹ thuật;
- Làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm;
-Tính được khối lượng, vật liệu, nhân công và tổ chức thi công các công việc của nghề.
 


Danh sách các nghề khác
TIEN GIANG VOCATIONAL COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province