Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Xem chi tiết: Click Here
  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 376/QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình Trung cấp, Cao đẳng nghề thuộc Khoa Cơ bản – May Công nghiệp năm học 2012-2013 )
Mục tiêu đào tạo
- Mô tả hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp;
- Đánh giá ưu nhược điểm về thực trạng ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp;
- Đề xuất những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động doanh nghiệp;
- Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp;
- Xử lý các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng;
-   Vận hành quy trình an toàn - bảo mật dữ liệu trong hệ thống, sao lưu - phục hồi dữ liệu.
 


Danh sách các nghề khác
TIEN GIANG VOCATIONAL COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province