Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Xem chi tiết: Click Here
  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 376/QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình Trung cấp, Cao đẳng nghề thuộc Khoa Cơ bản – May Công nghiệp năm học 2012-2013 )
Mục tiêu đào tạo
- Hiểu được hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp;
- Đề xuất những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả trong các lĩnh vực hoạt động của đơn vị - doanh nghiệp;
- Biết khai thác các phần mềm đã được triển khai.
- Cài đặt, bảo trì các sự cố máy tính đơn giản;
- Tham gia thiết kế, triển khai, bảo trì các ứng dụng phần mềm
- Quản trị website phục vụ quảng bá hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
 
 


Danh sách các nghề khác
TIEN GIANG VOCATIONAL COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province