Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Xem chi tiết: Click Here
  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình đào tạo của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang)
Mục tiêu đào tạo

- Cài đặt - bảo trì máy tính;

- Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng;

- Xử lý được các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng;

- Xây dựng các sản phẩm phần mềm ứng dụng hỗ trợ các hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp;

- Vận hành quy trình an toàn - bảo mật dữ liệu trong hệ thống, sao lưu - phục hồi dữ liệu;

- Thiết kế và quản trị website phục vụ quảng bá, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 


Danh sách các nghề khác
TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province