Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Kỹ thuật xây dựng
Xem chi tiết: Click Here

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình đào tạo của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang)

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ sư thực hành trong sản xuất và dịch vụ.

- Đọc được bản vẽ kỹ thuật và phát hiện được các lỗi thông thường của bản vẽ kỹ thuật;

-  Sử dụng được các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong nghề xây dựng;

- Làm được được các công việc của nghề kỹ thuật;

-  Tính được khối lượng, vật liệu, nhân công và tổ chức thi công các công việc của nghề.

 


Danh sách các nghề khác
TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province