Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử
ĐOÀN TNCS HCM TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG

1.      Chức năng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang

- Là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên, do đó Đảng trực tiếp giao cho Đoàn giáo dục, giúp đỡ từ những thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên, từ những đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên.
- Là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng.
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên nhà trường.
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh niên nhà trường.
2.      Nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang
- Chịu trách nhiệm trước Chi uỷ, BGH nhà trường, BCH Đoàn cấp trên về tất cả các hoạt động của Đoàn trường.
- Tham mưu, đề xuất với Chi uỷ, Ban Giám hiệu và chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động công tác xã hội, nhân đạo; các công tác tư tưởng, các đợt sinh hoạt chính trị, mitting chào mừng các ngày lễ lớn của Nhà trường và Đoàn trường.
- Quyết định các chủ trương, biện pháp lớn nhằm thể hiện các Nghị quyết của Trung ương Đoàn, tỉnh Đoàn, Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang, Nghị quyết của Chi bộ nhà trường.
- Quyết định chương trình công tác đoàn và phong trào học sinh – sinh viên hàng năm của Đoàn Trường Cao Đẳng Nghề Tiền Giang; tổng hợp báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên theo định kỳ (quý, năm).
- Lãnh đạo các Liên chi đoàn,chi đoàn trực thuộc tuân thủ chấp hành Điều lệ Đoàn và quyết định một số vấn đề công tác cán bộ theo quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Giữ vai trò nòng cốt chính trị trong việc xây dựng, tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên và Hội Sinh viên nhà trường.
- Có trách nhiệm xây dựng, lựa chọn, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn.
- Phân công nhiệm vụ, kiểm tra giám sát tất cả các đồng chí là Uỷ viên Ban chấp hành đoàn trường.
- Chịu trách nhiệm chính trong công tác phát triển đoàn, phát triển đảng trong học sinh sinh viên.
- Chịu trách nhiệm chính trong công việc tổ chức ĐH Đoàn trường.
- Phối hợp với công đoàn và các đơn vị khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của ĐVTN, học sinh.
3.      Danh sách BCH Đoàn trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang, nhiệm kỳ 2017 – 2019
 
STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
1.       
Lê Văn Cường
Bí thư
2.       
Võ Hoài Thương
Phó Bí thư
3.       
Đào Thị Bích Vân
Phó Bí thư
4.       
Triệu Tố Nương
Ủy viên thường vụ
5.       
Mạch Xuân Lễ
Ủy viên thường vụ
6.       
Trần Ngọc Hưng
Ủy viên BCH
7.       
Phạm Ngọc Hoa Mai
Ủy viên BCH
8.       
Bùi Phước Ngọc
Ủy viên BCH
9.       
Trần Hoàng Phúc
Ủy viên BCH
10. 
Nguyễn Thị Trang Quyên
Ủy viên BCH
11. 
Cao Minh Thiện
Ủy viên BCH
12. 
Mai Thành Long
Ủy viên BCH
13. 
Lữ Thành Nghĩa
Ủy viên BCH
14. 
Nguyễn Hoàng Sang
Ủy viên BCH
15. 
Nguyễn Anh Thái
Ủy viên BCH
16. 
Nguyễn Minh Trường
Ủy viên BCH
17. 
Ngô Ánh Xuân
Ủy viên BCH
 


TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province