Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Phòng Đào tạo

Trưởng phòng:Nguyễn Thị Cẩm Quyên

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA  PHÒNG ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định số 465/QĐ - CĐN, ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang)
1. Chức năng
Giúp Hiệu trưởng hoàn thành tốt các mặt công tác sau:
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo (kế hoạch chiến lược, kế hoạch hàng năm);
- Thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm;
- Quản lý chương trình đào tạo trên các khâu: biên soạn, quản lý sử dụng, đánh giá về sự phù hợp của chương trình, xem xét hiệu chỉnh hoàn thiện đáp ứng yêu cầu xã hội;
- Quản lý giáo trình và tài liệu học tập phục vụ giảng dạy của Trường;
- Quản lý chất lượng dạy và học trên tất cả các loại chương trình đào tạo;
- Thực hiện công tác giáo vụ và quản lý lưu trữ tài liệu, hồ sơ đào tạo;
- Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định và xử lý học vụ đối với SVHS theo từng học kỳ;
- Quản lý văn bằng chứng chỉ, chứng nhận, bảng điểm;
-  Quản lý việc đăng ký học lại, thi lại của SVHS;
- Tổ chức hội thi dạy nghề, đổi mới phương pháp và công nghệ dạy học ... trong đội ngũ giảng viên Trường;
- Đánh giá chất lượng sản phẩm đầu ra đối với tất cả các chương trình đào tạo;
- Quản lý nhân sự và tài sản của Phòng.
2. Nhiệm vụ
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hằng năm và kế hoạch đào tạo dài hạn (kế hoạch chiến lược) của Nhà trường;
- Tổ chức xây dựng các chương trình, biên soạn giáo trình, học liệu giảng dạy;
- Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề;
- Tổ chức xây dựng các loại quy định, quy chế, biểu mẫu phục vụ quản lý đào tạo trình Hiệu trưởng ban hành và thường xuyên theo dõi kết quả thực hiện để điều chỉnh bổ sung hoàn thiện nhằm đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo của Trường.
- Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo từ trình độ sơ cấp đến cao đẳng;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên;
- Lập các bảng biểu về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề;
- Theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo;
- Tổ chức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ít nhất 2 năm một lần/một chương trình đào tạo;
- Tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng sản phẩm đầu ra ít nhất 1 lần/năm đối với SVHS tốt nghiệp ra trường;
- Thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề đối với các tiêu chí kiểm định hiện hành có liên quan đến đơn vị;
- Thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng;
- Tổ chức quản lý điều hành hoạt động của thư viện;
- Quản lý sử dụng phòng học, thiết bị, đồ dùng dạy học lý thuyết;
- Thực hiện quản lý, lưu trữ tài liệu, hồ sơ đào tạo;
- Thực hiện quản lý nhân sự và tài sản của Phòng trên các mặt:
 + Trách nhiệm công tác, phong cách làm việc, diễn biến tư tưởng, văn hóa ứng xử trong giao dịch công tác, phẩm chất đạo đức, lối sống, … đối với từng cán bộ viên chức của Phòng;
 + Hồ sơ quản lý tài sản, hiệu quả khai thác sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, chống hư hỏng thất thoát.
- Một số công tác khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.


DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ
IDMSGVHọ và tênNăm sinhChức vụHọc vịChuyên ngànhChi tiết
28028033Nguyễn Phú Quốc1984Chuyên viênKỹ sưCông nghệ kỹ thuật điệnXem
32025018Nguyễn Thị Cẩm Quyên1981Trưởng phòngThạc sĩQuản lý giáo dụcXem
35028165Phạm Ngọc Hoa Mai1987Chuyên viênCử nhânHóa họcXem
113025268Phan Thanh Hoàng1979Phó trưởng phòngThạc sĩThiết bị mạng & Nhà máy điệnXem
118 Triệu Tố Nương1987Chuyên viênCử nhânThông tin thư việnXem
119028031Nguyễn Thị Mai Trâm1986Chuyên viênKỹ sưXây dựngXem

 
Các đơn vị khác:

Phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tài Vụ
 

Phòng Quản trị thiết bị
 

Phòng Công tác Sinh viên - Học sinh
 

Phòng Quản lý khoa học & Quan hệ đối ngoại
 

Phòng Thanh tra pháp chế - Kiểm định chất lượng dạy nghề
 
TIEN GIANG VOCATIONAL COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province