Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Phòng Đào tạo

Trưởng phòng:Nguyễn Thị Cẩm Quyên

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA  PHÒNG ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định số 277/QĐ - CĐN, ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang)

1. Chức năng:

a. Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng định hướng, kế hoạch phát triển cơ cấu ngành nghề đào tạo, mục tiêu đào tạo, quy mô và phương thức đào tạo;

b. Tham mưu cho Hiệu trưởng kế hoạch tổ chức xây dựng chương trình đào tạo phù hợp các trình độ đào tạo, xây dựng quy chế đào tạo;

c. Giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác tuyển sinh; triển khai thực hiện các chương trình đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo và xây dựng các giải pháp đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo;

d. Giúp Hiệu trưởng quản lý, vận hành phần mềm Quản lý đào tạo; tổ chức công tác thư viện, bao gồm Thư viện truyền thống và Thư viện số;

đ. Giúp Hiệu trưởng quản lý văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận cho người học đã hoàn thành chương trình đào tạo.

   2. Nhiệm vụ:

a. Xây dựng định hướng, kế hoạch phát triển ngành/ nghề đào tạo

b. Tổ chức xây dựng kế hoạch tuyển sinh, quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, triển khai thực hiện và đánh giá chương trình đào tạo

c. Tổ chức công tác Thư viện trường dạy nghề

d. Quản lý văn bằng, chứng chỉ

đ. Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề đối với các tiêu chí kiểm định hiện hành có liên quan đến đơn vị.DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ
IDMSGVHọ và tênNăm sinhChức vụHọc vịChuyên ngànhChi tiết
28028033Nguyễn Phú Quốc1984Chuyên viênKỹ sưCông nghệ kỹ thuật điệnXem
32025018Nguyễn Thị Cẩm Quyên1981Trưởng phòngThạc sĩQuản lý giáo dụcXem
35028165Phạm Ngọc Hoa Mai1987Chuyên viênCử nhânHóa họcXem
113025268Phan Thanh Hoàng1979Phó trưởng phòngThạc sĩThiết bị mạng & Nhà máy điệnXem
118 Triệu Tố Nương1987Chuyên viênCử nhânThông tin thư việnXem
119028031Nguyễn Thị Mai Trâm1986Chuyên viênKỹ sưXây dựngXem

 
Các đơn vị khác:

Phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tài Vụ
 

Phòng Quản trị thiết bị
 

Phòng Công tác học sinh, sinh viên
 

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
 

Phòng Thanh tra pháp chế - Kiểm định chất lượng dạy nghề
 
TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province