Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Phòng Tổ chức - Hành chính

Trưởng phòng:Trịnh Thị Như Lạc

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
(Ban hành theo Quyết định số 277/QĐ – CĐN, ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang)

1. Chức năng:

a. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức, bộ máy, nhân sự và bảo vệ nội bộ, bao gồm: Quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức viên chức (CCVC), kiện toàn tổ chức bộ máy; thực hiện đúng, đủ và kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước đối với CCVC.

b. Giúp Hiệu trưởng quản lý, điều hành hoạt động hành chính, bao gồm: Công tác văn thư, lưu trữ; xây dựng kế hoạch; báo cáo thống kê số liệu.

c. Giúp Hiệu trưởng thực hiện các hoạt động lễ tân, phục vụ.

d. Giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác “Vì sự tiến bộ của Phụ nữ” theo chủ trương, chính sách hiện hành của Nhà nước.

2. Nhiệm vụ:

a. Tổ chức bộ máy và cán bộ

b. Hành chính - văn thư, lưu trữ:

c. Lễ tân - phục vụ

d. Thực hiện công tác “Vì sự tiến bộ của Phụ nữ”.

đ. Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề đối với các tiêu chí kiểm định hiện hành có liên quan đến đơn vị.

 DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ
IDMSGVHọ và tênNăm sinhChức vụHọc vịChuyên ngànhChi tiết
11022497Lê Thị Thu Mỹ1983Phó trưởng phòngCử nhânLuậtXem
44 Lê Thị Hồng Cúc1986Chuyên viênCử nhânSư phạm tinXem
45028936Phạm Thành Châu1971Chuyên viênTrung cấpKế toánXem
46 Nguyễn Hồng Thái1978Chuyên viên Lái xeXem
54022490Trịnh Thị Như Lạc1976Trưởng phòngCử nhânAnh vănXem
131028034Đào Thị Bích Vân1984Chuyên viênKỹ sưCông nghệ thông tinXem
135023865Nguyễn Nguyệt Hà1967Chuyên viên Kế toánXem
136 Đặng Thị Ngọc Thủy Chuyên viên Tạp vụXem

 
Các đơn vị khác:

Phòng Đào tạo
 

Phòng Tài Vụ
 

Phòng Quản trị thiết bị
 

Phòng Công tác học sinh, sinh viên
 

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
 

Phòng Thanh tra pháp chế - Kiểm định chất lượng dạy nghề
 
TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province