Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Phòng Tổ chức - Hành chính

Trưởng phòng:Trịnh Thị Như Lạc

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
(Ban hành theo Quyết định số 162/QĐ – CĐN, ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang)
1. Chức năng
Giúp Hiệu trưởng thực hiện tốt các mặt công tác sau:
-     Tổ chức bộ máy và quản lý nhân sự;
-     Đào tạo, bồi dưỡng CBVC;
-     Xây dựng, ban hành, tổ chức triển khai, theo dõi thực hiện các văn bản có tính pháp lý dùng để quản lý điều hành các hoạt động của Nhà trường trong lĩnh vực quản lý hành chính, tổ chức bộ máy, nhân sự, thi đua khen thưởng, kỷ luật, đào tạo bồi dưỡng cán bộ;
-     Hành chính văn phòng;
-     Tổ chức họp, hội nghị, lễ, tết, sinh hoạt chính trị, đón tiếp khách;
-     Thi đua khen thưởng và kỷ luật;
-     Chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ;
-     Xây dựng văn hóa công sở;
-     Đảng vụ và quản lý hồ sơ đảng viên, hồ sơ CBVC;
-     Bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách đối với CBVC Trường;
-     Quản lý quỹ tiền mặt và kho văn phòng.
2. Nhiệm vụ
-     Lập thủ tục và quản lý hồ sơ về tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạc, bổ nhiệm, nâng lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật và chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức;
-     Soạn thảo, lập thủ tục ban hành, theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện các văn bản có tính quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Phòng quản lý;
-     Thực hiện công tác Đảng vụ và quản lý hồ sơ đảng viên, hồ sơ CBVC.
-     Tổ chức sinh hoạt chính trị và học tập nghị quyết, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ viên chức;
-     Theo dõi nắm chắc tình hình tư tưởng, chính trị nội bộ, đề xuất giải pháp để BGH xử lý kịp thời;
-     Chủ trì xây dựng, triển khai thực hiện văn hóa công sở, quy chế dân chủ, quy định về chuẩn mực đạo đức đối với CBVC, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Trường và các chỉ thị, nghị quyết, ... do cấp trên chỉ đạo;
-     Lập kế hoạch công tác (tháng, quý, năm), theo dõi thực hiện, tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, sơ, tổng kết, theo quy định và yêu cầu của lãnh đạo đối với tất cả các hoạt động do Phòng đảm trách;
-     Tổ chức các cuộc họp, hôi nghị, các buổi lễ, kỷ niệm, tết, ... cấp Trường và đón tiếp khách đến tham quan, nghiên cứu học tập. Bố trí nơi ăn, nghỉ cho khách khi có nhu cầu;
-     Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nội bộ và kiểm soát thể thức, yêu cầu nội dung văn bản trình ký;
-     Giải quyết thủ tục hành chính đối với các đơn vị liên quan.
-     Tập hợp các ý kiến của cán bộ, viên chức trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ trong Nhà trường để trình BGH xem xét giải quyết.
-     Tiếp công dân theo quy định; tiếp nhận đơn thư góp ý, khiếu nại, tố cáo, đề xuất hướng xử lý, mở sổ sách theo dõi và đôn đốc thực hiện theo sự chỉ đạo của các thành viên BGH.
-     Đầu mối thực hiện quan hệ với chính quyền địa phương và báo, đài theo kế hoạch được duyệt.
-     Quản lý quỹ tiền mặt, kho văn phòng.
-    Thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề đối với các tiêu chí kiểm định hiện hành có liên quan đến đơn vị.


DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ
IDMSGVHọ và tênNăm sinhChức vụHọc vịChuyên ngànhChi tiết
3008498Nguyễn Thị Thanh Hường1958Trưởng phòngCử nhânSư phạmXem
11022497Lê Thị Thu Mỹ1983Phó trưởng phòngCử nhânLuậtXem
44 Lê Thị Hồng Cúc1986Chuyên viênCử nhânSư phạm tinXem
45028936Phạm Thành Châu1971Chuyên viênTrung cấpKế toánXem
54022490Trịnh Thị Như Lạc1976Trưởng phòngCử nhânAnh vănXem
131028034Đào Thị Bích Vân1984Chuyên viênKỹ sưCông nghệ thông tinXem
132   Trưởng phòng  Xem

 
Các đơn vị khác:

Phòng Đào tạo
 

Phòng Tài Vụ
 

Phòng Quản trị thiết bị
 

Phòng Công tác Sinh viên - Học sinh
 

Phòng Quản lý khoa học & Quan hệ đối ngoại
 

Phòng Thanh tra pháp chế - Kiểm định chất lượng dạy nghề
 
TIEN GIANG VOCATIONAL COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province