Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Phòng Tài Vụ

Phó trưởng phòng (phụ trách phòng):Lê Thụy Phượng Linh

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TÀI VỤ
(Ban hành theo Quyết định số 277/QĐ – CĐN, ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang)

       1. Chức năng:

       a. Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm, nhiều năm;

b. Tham mưu cho Hiệu trưởng về quy chế chi tiêu tài chính và tổ chức thực hiện công tác kế toán đúng quy định pháp luật hiện hành;

c. Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác kế toán tài sản công theo quy định hiện hành của Nhà nước.

        2. Nhiệm vụ:

       a. Dự toán và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính:

b. Quản lý chi tiêu tài chính và tổ chức thực hiện công tác kế toán:

c. Tổ chức thực hiện công tác kế toán tài sản công:

d. Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề đối với các tiêu chí kiểm định hiện hành có liên quan đến đơn vị.DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ
IDMSGVHọ và tênNăm sinhChức vụHọc vịChuyên ngànhChi tiết
12025063Lê Thụy Phượng Linh1978Phó trưởng phòng (phụ trách phòng)Cử nhânKế toánXem
36028187Nguyễn Ngọc Tuyết1988Chuyên viênCử nhânKế toánXem
37027361Nguyễn Thị Hồng Vân1980Chuyên viênCử nhânKế toánXem
38 Nguyễn Thúy Quỳnh1989Chuyên viênCử nhânKế toánXem

 
Các đơn vị khác:

Phòng Đào tạo
 

Phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Quản trị thiết bị
 

Phòng Công tác học sinh, sinh viên
 

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
 

Phòng Thanh tra pháp chế - Kiểm định chất lượng dạy nghề
 
TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province