Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Phòng Quản trị thiết bị

Trưởng phòng:Võ Tấn Phương

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
(Ban hành theo Quyết định số 277/QĐ – CĐN, ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang)

        1. Chức năng:

a. Tham mưu cho Hiệu trưởng về định hướng, kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất - thiết bị phục vụ đào tạo;

b. Giúp Hiệu trưởng quản lý việc mua sắm, khai thác sử dụng cơ sở vật chất - thiết bị, dụng cụ, vật tư thực hành; quản lý việc sửa chữa thường xuyên trong nhà trường;

c. Giúp Hiệu trưởng thực hiện các công việc đảm bảo an ninh trật, an toàn cơ quan; xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; tổ chức công tác y tế học đường.

        2. Nhiệm vụ:

a. Xây dựng định hướng, kế hoạch đầu tư CSVC - Thiết bị phục vụ đào tạo

b. Quản lý việc mua sắm, phân bổ, khai thác, sử dụng hợp lý và hiệu quả CSVC - Thiết bị

c. Thực hiện các phần việc đảm bảo an ninh trật an toàn cơ quan; xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp

d. Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề đối với các tiêu chí kiểm định hiện hành có liên quan đến đơn vị.DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ
IDMSGVHọ và tênNăm sinhChức vụHọc vịChuyên ngànhChi tiết
39024337Nguyễn Thị Hoàng Vân 1979Chuyên viênTrung cấpY sĩ đa khoaXem
40HĐ68Nguyễn Thanh Vũ1977Chuyên viênBậc thợ 5/7Xây dựngXem
42HĐ68Võ Minh Châu1973Chuyên viênKỹ thuật viênKỹ thuật viên phần cứng vi tính Xem
103028801Trần Anh Tuấn1973Phó trưởng phòngKỹ sưXây dựng DD và CNXem
137 Phan Thanh Sơn Chuyên viên Bảo vệXem
138 Phan Thanh Sơn Chuyên viên Bảo vệXem
139 Huỳnh Phương Nam Chuyên viên Bảo vệXem

 
Các đơn vị khác:

Phòng Đào tạo
 

Phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tài Vụ
 

Phòng Công tác học sinh, sinh viên
 

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
 

Phòng Thanh tra pháp chế - Kiểm định chất lượng dạy nghề
 
TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province