Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Phòng Quản trị thiết bị

Trưởng phòng:Võ Tấn Phương

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
(Ban hành theo Quyết định số 162/QĐ – CĐN, ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang)
1. Chức năng
Giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác sau:
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức mua sắm, quản lý, sửa chữa, cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, văn phòng phẩm, vật tư thực hành, thực tập phục vụ cho hoạt động của bộ máy và nhu cầu học tập của SVHS Nhà trường.
- Kiểm tra giám sát việc khai thác sử dụng tài sản, máy móc thiết bị, điện, nước,… đối với các đơn vị trực thuộc Trường.
- Xây dựng, tôn tạo, phát triển, giữ gìn cảnh quan và vệ sinh môi trường trong khuôn viên Nhà trường luôn xanh, sạch, đẹp.
- Quản lý hoạt động y tế học đường.
- Tổ chức bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, thiên tai, dịch bệnh trong khuôn viên Nhà trường.
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng ban hành các quy định về quản lý tài sản, máy móc thiết bị, thực hành tiết kiệm, các định mức vật tư thực hành, thực tập cho SVHS và Các quy định khác theo lĩnh vực phân công.
2.  Nhiệm vụ
- Xây dựng, ban hành các quy định về quản lý, kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng toàn bộ cơ sở vật chất, nhà ở, phòng học, phòng làm việc, xưởng thực tập cùng toàn bộ máy móc, trang thiết bị hiện có, ….
- Xây dựng định mức vật tư thực hành, điện, nước, văn phòng phẩm, … phục vụ các nhu cầu công tác và học tập của CBVC và SVHS Nhà trường.
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện sửa chữa, mua sắm, bổ sung trang thiết bị, máy móc, vật tư, văn phòng phẩm phục vụ dạy – học và công tác hằng năm của Trường.
- Tổ chức cung cấp, kiểm soát, thu hồi vật tư thực hành, thực tập cho SVHS theo yêu cầu kế hoạch giảng dạy trong từng học kỳ.
- Tổ chức xây dựng các dự án đầu tư và lập các thủ tục đấu thầu mua sắm, sửa chữa, xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành.
- Thường trực hội đồng đấu thầu, mua sắm, dự án xây dựng, hội đồng thanh lý tài sản của nhà trường.
- Phối hợp với phòng Tài vụ tổ chức kiểm kê vật tư, tài sản theo định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất của cấp trên.
- Xây dựng và bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh – sạch – đẹp, an toàn, luôn thân thiện với mọi người.
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phòng chống cháy nổ, thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ an ninh trật tự trong khuôn viên Nhà trường.
- Tổ chức hoạt động y tế học đường. Chăm lo sức khỏe ban đầu cho người học nghề;
- Định kỳ kiểm tra vệ sinh môi trường, cháy nổ tại những nơi làm việc, học tập, sinh hoạt của CBVC và SVHS trong khuôn viên Nhà trường.
- Quản lý và điều hành xe phục vụ công tác cho CBVC Nhà trường và thực hiện theo hợp đồng dịch vụ nếu có.
- Thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề đối với các tiêu chí kiểm định hiện hành có liên quan đến đơn vị.


DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ
IDMSGVHọ và tênNăm sinhChức vụHọc vịChuyên ngànhChi tiết
7025024Võ Tấn Phương1979Trưởng phòngKỹ SưCơ khí chế tạoXem
13024868Trần Văn Vũ1955Phó trưởng phòngCử nhânQuản trị kinh doanhXem
39024337Nguyễn Thị Hoàng Vân 1979Chuyên viênTrung cấpY sĩ đa khoaXem
40HĐ68Nguyễn Thanh Vũ1977Chuyên viênBậc thợ 5/7Xây dựngXem
41HĐ68Phạm Trung Ngạt1956Chuyên viên  Xem
42HĐ68Võ Minh Châu1973Chuyên viênKỹ thuật viênKỹ thuật viên phần cứng vi tính Xem
43HĐ68Ngô Thị Sáng1962Chuyên viên  Xem
46 Nguyễn Hồng Thái1978Chuyên viên Lái xeXem
103028801Trần Anh Tuấn1973Phó trưởng phòngKỹ sưXây dựng DD và CNXem

 
Các đơn vị khác:

Phòng Đào tạo
 

Phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tài Vụ
 

Phòng Công tác Sinh viên - Học sinh
 

Phòng Quản lý khoa học & Quan hệ đối ngoại
 

Phòng Thanh tra pháp chế - Kiểm định chất lượng dạy nghề
 
TIEN GIANG VOCATIONAL COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province