Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Phòng Công tác Sinh viên - Học sinh

Trưởng phòng:Nguyễn Công Trường

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG CÔNG TÁC SVHS

(Ban hành theo Quyết định số 465/QĐ – CĐN, ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang)
1. Chức năng
Giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý trên các mặt:
-      Quản lý SVHS trong tất cả các khâu từ hồ sơ đến người học;
-      Giáo dục: tư tưởng, đạo đức, tư vấn hỗ trợ, giúp đỡ SVHS;
-      Xây dựng phong trào thanh niên, SVHS.
- Giữ gìn an ninh trật tự trong SVHS;
- Cung ứng dịch vụ hỗ trợ cho người học như: tư vấn chọn nghề; tư vấn học tập; dịch vụ nội trú, ngoại trú; …
- Giải quyết chế độ, chính sách cho SVHS;
- Quản lý nhân sự và tài sản của Phòng.
1. Nhiệm vụ
a. Công tác hành chánh, tổ chức
- Quản lý, lưu trữ các loại văn bản của phòng và các văn bản liên quan đến công tác SVHS theo qui định hiện hành.
- Tổ chức tiếp nhận SVHS nhập học và quản lý hồ sơ cá nhân của SVHS; thống kê, tổng hợp dữ liệu tình hình SVHS để kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý của Nhà trường;
- Cấp và quản lý: mã số SVHS; thẻ SVHS và xử lý các trường hợp có liên quan theo quy định của Nhà trường;
- Tổ chức thành lập và theo dõi tình hình hoạt động của ban cán sự, SVHS các lớp do Trường tuyển sinh cấp bằng;
- Đầu mối tiếp SVHS và phụ huynh để:
+ Giải quyết các yêu cầu có liên quan đến học tập và rèn luyện của SVHS như: đơn xin nghỉ phép, nghỉ học có bảo lưu kết quả học tập, xác nhận để hoãn nghĩa vụ quân sự, để vay vốn, để hưởng chính sách của Nhà nước, …
+ Trả lời những thắc mắc, khiếu nại đối với các nội dung nằm trong phạm vi quản lý của đơn vị, hoặc hướng dẫn để SVHS và phụ huynh đến quan hệ các
đơn vị khác (nếu cần);
- Cấp sổ ngoại trú để SVHS xin ý kiến nhận xét của công an phường, xã nơi tạm trú về thái độ công dân, ý thức chấp hành pháp luật và quan hệ với nhân dân địa phương vào cuối mỗi học kỳ;
- Soạn thảo các văn bản, quy định, quyết định liên quan đến SVHS trình Hiệu trưởng ký ban hành và thường xuyên theo dõi kết quả thực hiện để điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện nhằm đáp ứng tốt yêu cầu quản lý SVHS của Trường;
- Thực hiện quản lý nhân sự và tài sản của Phòng trên các mặt:
+ Trách nhiệm công tác, phong cách làm việc, văn hóa ứng xử trong giao dịch công tác, phẩm chất đạo đức, lối sống, … đối với từng cán bộ viên chức (CBVC) của Phòng;
+ Quản lý hồ sơ, tài sản, khai thác sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, chống hư hỏng thất thoát có hiệu quả.
b. Công tác khen thưởng, kỷ luật đối với SVHS
- Thường trực Hội đồng khen thưởng, kỷ luật đối với SVHS;
- Lập hồ sơ, thủ tục và tổ chức họp Hội đồng khen thưởng, kỷ luật để: xét học bổng, xét kỷ luật, xét khen thưởng đối với SVHS Trường theo học kỳ hoặc đột xuất.
c. Công tác chính trị tư tưởng và thông tin truyền thông
- Tổ chức chào cờ và sinh hoạt SVHS vào thứ hai hàng tuần để triển khai các loại văn bản có liên quan đến SVHS, thông báo tình hình học tập rèn luyện của SVHS, ….;
- Là đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị, Đoàn thanh niên để:
+ Tổ chức tuần lễ sinh hoạt giáo dục công dân đầu khóa cho SVHS mới nhập học và cuối khóa đối với SVHS chuẩn bị ra trường;
+ Tổ chức các đợt học tập, sinh hoạt chính trị tư tưởng, thời sự và các chuyên đề liên quan đến SVHS;
+ Tổ chức các phong trào rèn luyện TDTT, kỹ năng mềm, tác phong lao động,…cho SVHS;
- Tổ chức SVHS gặp gỡ đối thoại với lãnh đạo nhà trường, các phòng, khoa, bộ môn, ít nhất một lần/năm học.
Đồng thời, phòng CTSVHS chủ động phối hợp chặt chẽ với GV bộ môn, các đơn vị để thực hiện tốt công tác quản lý SVHS.
d. Công tác quản lý học tập và rèn luyện đối với SVHS
- Phân công CBVC phòng đảm nhận và thực hiện công tác quản lý, tư vấn, giúp đỡ tất cả SVHS các lớp trong nhà trường (hệ chính quy) thực hiện các
quy định của Nhà trường;
-      Giáo dục: tư tưởng, đạo đức, tư vấn hỗ trợ, giúp đỡ SVHS;
- Tổ chức chấm điểm rèn luyện, bình bầu thi đua cho SVHS;
- Xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm các quy định của Nhà trường hoặc vi phạm pháp luật của SVHS;
- Phối hợp với phụ huynh của SVHS trong công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, giúp đỡ người học hoàn thành khóa học;
- Tổ chức cho SVHS tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, dự thi SVHS giỏi nghề, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích hoạt động học tập khác……..;
đ. Công tác an ninh, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong SVHS
- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác… có liên quan đến SVHS và hướng dẫn SVHS chấp hành các quy định của pháp luật;
- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Công an tỉnh, công an các phường có SVHS tạm trú để quản lý chặt chẽ SVHS nội trú, ngoại trú của Trường.
e. Công tác chăm sóc sức khỏe SVHS     
Tổ chức khám sức khoẻ cho SVHS khi vào nhập học (khi cần).
g.  Công tác thể thao, văn hoá, văn nghệ
Phối hợp với Đoàn TNCSHCM Trường, Hội SVHS, các phòng, khoa để tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao và các hoạt động giải trí lành mạnh cho SVHS nhân các ngày lễ lớn trong năm;
Phối hợp với các đơn vị, đoàn thể chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người học.
h. Công tác Quản lý SVHS ở nội trú và  ngoại trú
§ Công tác quản lý SVHS nội trú (ở ký túc xá)
- Xem xét, tiếp nhận SVHS vào ở nội trú theo quy định của Nhà trường.
- Kiểm soát chặt chẽ tình hình tư tưởng và sinh hoạt của SVHS tại ký túc xá, kịp thời xử lý những trường hợp SVHS vi phạm nội quy ký túc xá theo quy định của Nhà trường;
- Xây dựng ký túc xá trở thành nơi thân thiện với người ở và là nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập đạt tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn, văn minh, lịch sự……..
- Quản lý tài sản được trang bị tại KTX.
§  Công tác quản lý SVHS ngoại trú
- Phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương để:
+ Giáo dục SVHS nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của địa phương nơi cư­ trú; xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân và SVHS; khuyến khích SVHS tích cực tham gia các hoạt động do địa phương tổ chức;
+ Nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện các quy định, nghĩa vụ công dân của SVHS nơi cư­ trú; ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, không lành mạnh, các hành động gây gỗ, kích động, gây rối trật tự, trị an ở nơi cư­ trú để có biện pháp xử lý kịp thời;
k. Công tác hỗ trợ học tập;
- Phối hợp với các đơn vị chức năng để tổ chức ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm cho SVHS chuẩn bị ra trường.
- Tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ SVHS giải quyết khó khăn trong học tập.


DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ
IDMSGVHọ và tênNăm sinhChức vụHọc vịChuyên ngànhChi tiết
6000096Nguyễn Công Trường1958Trưởng phòngCử nhânQuản trị kinh doanhXem
25024959Đặng Văn Dùng1984Phó trưởng phòngCử nhânQuản trị kinh doanhXem
26025025Võ Đức Thiên1977Phó trưởng phòngKỹ sưĐiện khí hóa – Cung cấp điện Xem
27021210Lê Minh Tân 1977Chuyên viênThạc sĩQuản lý giáo dụcXem
29026963Nguyễn Ngọc Sang1981Chuyên viênCử nhânGDTC-GDQP.Xem
30HĐ68Nguyễn Thị Hồng Khoa1978Chuyên viên  Xem
31 Lê Thị Huỳnh Mai1989Chuyên viênCử nhânKế toánXem
34021698Trần Anh Dũng1976Chuyên viênKỹ sưCơ khí động lựcXem

 
Các đơn vị khác:

Phòng Đào tạo
 

Phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tài Vụ
 

Phòng Quản trị thiết bị
 

Phòng Quản lý khoa học & Quan hệ đối ngoại
 

Phòng Thanh tra pháp chế - Kiểm định chất lượng dạy nghề
 
TIEN GIANG VOCATIONAL COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province