Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Phòng Công tác học sinh, sinh viên

Trưởng phòng:Nguyễn Công Trường

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

(Ban hành theo Quyết định số 277/QĐ – CĐN, ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang)

1. Chức năng:

a. Tham mưu cho Hiệu trưởng về định hướng, kế hoạch tổ chức công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng, chính trị đạo đức cho HSSV;

b. Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại Trường;

c. Giúp Hiệu trưởng thực hiện chế độ chính sách theo quy định của nhà nước và nhà trường đối với học sinh, sinh viên.

    2. Nhiệm vụ:

a. Tổ chức công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng, chính trị đạo đức cho  học sinh, sinh viên

    b. Quản lý học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại Trường

c. Thực hiện chế độ chính sách theo quy định của nhà nước và nhà trường đối với học sinh, sinh viên

d. Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề đối với các tiêu chí kiểm định hiện hành có liên quan đến đơn vị.DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ
IDMSGVHọ và tênNăm sinhChức vụHọc vịChuyên ngànhChi tiết
27021210Lê Minh Tân 1977Chuyên viênThạc sĩQuản lý giáo dụcXem
29026963Nguyễn Ngọc Sang1981Chuyên viênCử nhânGDTC-GDQP.Xem
34021698Trần Anh Dũng1976Chuyên viênKỹ sưCơ khí động lựcXem
89025762Trương Thanh Nhường1982Trưởng phòngThạc sĩKỹ thuật điện Xem

 
Các đơn vị khác:

Phòng Đào tạo
 

Phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tài Vụ
 

Phòng Quản trị thiết bị
 

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
 

Phòng Thanh tra pháp chế - Kiểm định chất lượng dạy nghề
 
TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province