Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế

Trưởng phòng:Lê Quốc Hưng

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC & HỢP TÁC QUỐC TẾ

(Ban hành theo Quyết định số 277/QĐ – CĐN, ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang)

1. Chức năng:

a. Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch, chính sách phát triển hoạt động khoa học - công nghệ và hợp tác quốc tế phù hợp với chức năng của trường Cao đẳng;

b. Giúp Hiệu trưởng quản lý hoạt động khoa học - công nghệ; quản lý việc thẩm định, nghiệm thu, chuyển giao sản phẩm khoa học của viên chức phục vụ phát triển KT-XH và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong  hoạt động khoa học - công nghệ;

c. Giúp Hiệu trưởng quản lý việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo;

d. Giúp Hiệu trưởng thực hiện các phần việc liên quan đến hoạt động của Hội đồng trường;

       đ. Giúp Hiệu trưởng tổ chức công tác thông tin trên website của Trường.

2. Nhiệm vụ:

a. Quản lý khoa học, chuyển giao sản phẩm nghiên cứu

        b. Hợp tác quốc tế

        c. Thực hiện các phần việc liên quan đến hoạt động của Hội đồng trường:

d. Tổ chức công tác thông tin trên website của Trường

đ. Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề đối với các tiêu chí kiểm định hiện hành có liên quan đến đơn vị.DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ
IDMSGVHọ và tênNăm sinhChức vụHọc vịChuyên ngànhChi tiết
20025761Lê Quốc Hưng1983Trưởng phòngThạc sĩThiết bị, mạng và nhà máy điệnXem
22028943Dương Thị Thùy Linh1987Chuyên viênCử nhânQuản trị kinh doanhXem

 
Các đơn vị khác:

Phòng Đào tạo
 

Phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tài Vụ
 

Phòng Quản trị thiết bị
 

Phòng Công tác học sinh, sinh viên
 

Phòng Thanh tra pháp chế - Kiểm định chất lượng dạy nghề
 
TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province