Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Phòng Thanh tra pháp chế - Kiểm định chất lượng dạy nghề

Trưởng phòng:Đặng Văn Bên

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ

(Ban hành theo Quyết định số 162/QĐ – CĐN, ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang)
1. Chức năng
Giúp Hiệu trưởng hoàn thành tốt các mặt công tác sau:
- Tổ chức kiểm tra, thanh tra toàn bộ các hoạt động của các đơn vị và CBVC Nhà trường một cách thường xuyên và đột xuất dựa trên cơ sở các quy định của Nhà nước và Nhà trường.
- Thẩm định tính pháp lý đối với các văn bản có tính pháp quy do Trường ban hành.
- Đề xuất chỉnh sửa, thay đổi, loại bỏ nhằm cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng của Trường và viết báo cáo kết quả tự kiểm định.
- Quản lý nhân sự và tài sản của Phòng
2. Nhiệm vụ
2.1. Về công tác Kiểm tra, thanh tra
- Thực hiện kiểm tra thường xuyên, thanh tra chuyên đề hoặc đột xuất việc chấp hành của các đơn vị, cá nhân cán bộ viên chức đối với các loại quy chế, quy định đang được áp dụng trong Trường và đề xuất biện pháp xử lý phù hợp.
- Tiếp nhận, xác minh làm rõ, đề xuất Hiệu trưởng giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ viên chức, sinh viên, học sinh và phụ huynh về các hoạt động dạy nghề của Trường theo quy định hiện hành của Nhà nước.
2.2 Về công tác pháp chế
- Thẩm định tính pháp lý đối với các văn bản có tính pháp quy do Trường ban hành.
- Thực hiện rà soát các loại văn bản, biểu mẫu đã và đang được áp dụng trong Trường để đề xuất chỉnh sửa, thay đổi, loại bỏ nhằm cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định hiện hành của Nhà nước.
2.3 Về công tác kiểm định chất lượng dạy nghề
- Tổ chức tự kiểm định về chất lượng dạy nghề của Trường và của đơn vị theo các tiêu chí, tiêu chuẩn và hướng dẫn kiểm định chất lượng dạy nghề của Bộ Lao động  –  Thương binh & Xã hội.
- Đề xuất giải pháp, kế hoạch bảo đảm và nâng cao chất lượng dạy nghề.
- Viết báo cáo kiểm định chất lượng dạy nghề và lập các thủ tục xin Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội tổ chức kiểm định công nhận chất lượng dạy nghề của Trường.
2.4. Về quản lý nhân sự và tài sản Nhà trường
Thực hiện quản lý nhân sự và tài sản của Phòng trên các mặt:
- Trách nhiệm công tác, phong cách làm việc, văn hóa ứng xử trong giao dịch công tác, phẩm chất đạo đức, lối sống, … đối với từng cán bộ viên chức của Phòng;
- Hồ sơ quản lý tài sản, hiệu quả khai thác sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, chống hư hỏng thất thoát.


DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ
IDMSGVHọ và tênNăm sinhChức vụHọc vịChuyên ngànhChi tiết
19025895Đặng Văn Bên1982Trưởng phòngThạc sĩKỹ thuật Nhiệt - LạnhXem
24 Trần Thị Xuân Oanh1982Chuyên viênCử nhânĐiện tử viễn thôngXem

 
Các đơn vị khác:

Phòng Đào tạo
 

Phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tài Vụ
 

Phòng Quản trị thiết bị
 

Phòng Công tác Sinh viên - Học sinh
 

Phòng Quản lý khoa học & Quan hệ đối ngoại
 
TIEN GIANG VOCATIONAL COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province