Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

KHOA CƠ KHÍ - XÂY DỰNG

Trưởng khoa:Nguyễn Quang Tiên

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA CƠ KHÍ - XÂY DỰNG
(Ban hành theo Quyết định số 277/QĐ – CĐN, ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang)

1. Chức năng:

 a. Tổ chức triển khai nhiệm vụ giảng dạy kiến thức chuyên ngành các ngành nghề đang đào tạo và một ngành/nghề khác sẽ được mở theo hướng phát triển của Khoa.

b. Triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về đào tạo và dịch vụ kỹ thuật công nghệ liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Khoa.

c. Xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy khối kiến thức do Khoa đảm trách.

2. Nhiệm vụ:

a. Tổ chức triển khai nhiệm vụ đào tạo và quản lý sinh viên;

b. Tổ chức triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;

c. Tổ chức triển khai các hoạt động dịch vụ kỹ thuật - công nghệ;

d. Xây dựng các điều kiện đảm bảo hoạt động chuyên môn;

đ. Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề đối với các tiêu chí kiểm định hiện hành có liên quan đến đơn vị.

 


DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ
IDMSGVHọ và tênNăm sinhChức vụHọc vịChuyên ngànhChi tiết
9024956Nguyễn Quang Tiên1980Trưởng khoaThạc sĩCơ kỹ thuậtXem
14023863Nguyễn Bảo Anh1979Phó trưởng khoaKỹ sưCơ khí động lựcXem
92022493Lê Văn Minh Triệu1978Giáo viênKỹ sưCơ khí chế tạo máyXem
93028912Ngô Thanh Dũng1977Giáo viênKỹ sưCơ khí chế tạo máyXem
94028912Nguyễn Đức Tín1964Tổ trưởng Bộ mônKỹ sưXây dựngXem
95025020Nguyễn Trung Quốc1982Giáo viênKỹ sưCơ khí chế tạo máyXem
96022491Phạm Văn Thêm 1981Giáo viênKỹ sưCơ khí chế tạo máyXem
97028908Bạch Vinh Quang1985Giáo viênCử nhânCông nghệ ô tôXem
98028910Lê Nhựt Trung1984Giáo viênKỹ sưCơ khí động lựcXem
99028911Nguyễn Thanh Trung1984Giáo viênKỹ sưCơ khí động lựcXem
100 Nguyễn Văn Phô1985Giáo viênKỹ sưCơ khí động lựcXem
101000100Bùi Ngọc Cường1964Giáo viênKỹ sưXây dựngXem
102025759Lê Văn Huy1978Giáo viênKỹ sưXây dựngXem
104028941Bùi Phương Huỳnh1984Giáo viênKỹ sưXây dựng DD và CNXem
105026112Đặng Ngọc Quang1969Giáo viênKỹ sưThiết kế tàu thủyXem
106026055Lê Văn Cường1984Giáo viênThạc sĩCơ khí động lựcXem
108025019Nguyễn Mạnh Hiển1980Giáo viênKỹ sưCơ khí động lựcXem
109025987Nguyễn Thành Trung1979Giáo viênKỹ sưCơ khí chế tạoXem
110025987Phạm Văn Quốc1981Giáo viênKỹ sưXây dựng DD và CNXem
111026054Trương Thanh Phong1981Giáo viênKỹ sưCơ khíXem
121022498Trần Ngọc Toàn1981Tổ trưởng Bộ mônKỹ sưCơ khí động lựcXem
124025270Mai Minh Tấn1977Giáo viênKỹ sưCơ khí động lựcXem
129026343Nguyễn Tấn Tài1980Giáo viênCử nhânToánXem
130025820Văn Công Tài1980Giáo viênKỹ sưCông nghệ ô tôXem

 
Các đơn vị khác:

KHOA CƠ BẢN - MAY CÔNG NGHIỆP
 

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
 
TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province