Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

KHOA CƠ KHÍ - XÂY DỰNG

Trưởng khoa:Nguyễn Quang Tiên

- Đào tạo nghề trong các lĩnh vực cơ khí, xây dựng theo 3 cấp trình độ: cao đẳng, trung cấp và sơ cấp;

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ thuật cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động;

- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật – công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật;

- Quản lý công tác chuyên môn, quản lý sinh viên, học sinh và cơ sở vật chất trang thiết bị của khoa theo trách nhiệm và thẩm quyền.

Khoa Cơ khí – Xây dựng có 03 Bộ môn trực thuộc:

1. Bộ môn Cơ khí động lực. Trưởng Bộ môn: Thầy Trần Ngọc Toàn

2. Bộ môn Cơ khí chế tạo. Trưởng Bộ môn: Thầy Nguyễn Đức Tín

3. Bộ môn Xây dựng. Trưởng Bộ môn: Thầy Ngô Kim Quang

 


DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ
IDMSGVHọ và tênNăm sinhChức vụHọc vịChuyên ngànhChi tiết
9024956Nguyễn Quang Tiên1980Trưởng khoaThạc sĩCơ kỹ thuậtXem
14023863Nguyễn Bảo Anh1979Phó trưởng khoaKỹ sưCơ khí động lựcXem
23028946Lê Uyên Phương 1980Chuyên viênCử nhânNhật Bản họcXem
91 Nguyễn Thị Bích Thu1981Giáo viênCử nhânSư phạm Vật lýXem
92022493Lê Văn Minh Triệu1978Giáo viênKỹ sưCơ khí chế tạo máyXem
93028912Ngô Thanh Dũng1977Giáo viênKỹ sưCơ khí chế tạo máyXem
94028912Nguyễn Đức Tín1964Tổ trưởng Bộ mônKỹ sưXây dựngXem
95025020Nguyễn Trung Quốc1982Giáo viênKỹ sưCơ khí chế tạo máyXem
96022491Phạm Văn Thêm 1981Giáo viênKỹ sưCơ khí chế tạo máyXem
97028908Bạch Vinh Quang1985Giáo viênCử nhânCông nghệ ô tôXem
98028910Lê Nhựt Trung1984Giáo viênKỹ sưCơ khí động lựcXem
99028911Nguyễn Thanh Trung1984Giáo viênKỹ sưCơ khí động lựcXem
100 Nguyễn Văn Phô1985Giáo viênKỹ sưCơ khí động lựcXem
101000100Bùi Ngọc Cường1964Giáo viênKỹ sưXây dựngXem
102025759Lê Văn Huy1978Giáo viênKỹ sưXây dựngXem
104028941Bùi Phương Huỳnh1984Giáo viênKỹ sưXây dựng DD và CNXem
105026112Đặng Ngọc Quang1969Giáo viênKỹ sưThiết kế tàu thủyXem
106026055Lê Văn Cường1984Giáo viênThạc sĩCơ khí động lựcXem
108025019Nguyễn Mạnh Hiển1980Giáo viênKỹ sưCơ khí động lựcXem
109025987Nguyễn Thành Trung1979Giáo viênKỹ sưCơ khí chế tạoXem
110025987Phạm Văn Quốc1981Giáo viênKỹ sưXây dựng DD và CNXem
111026054Trương Thanh Phong1981Giáo viênKỹ sưCơ khíXem
121022498Trần Ngọc Toàn1981Tổ trưởng Bộ mônKỹ sưCơ khí động lựcXem
124025270Mai Minh Tấn1977Giáo viênKỹ sưCơ khí động lựcXem
130025820Văn Công Tài1980Giáo viênKỹ sưCông nghệ ô tôXem

 
Các đơn vị khác:

KHOA CƠ BẢN - MAY CÔNG NGHIỆP
 

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
 
TIEN GIANG VOCATIONAL COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province