Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Trưởng khoa:Văn Bá Cường

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
(Ban hành theo Quyết định số 277/QĐ – CĐN, ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang)

1. Chức năng:

 a. Tổ chức triển khai nhiệm vụ giảng dạy kiến thức chuyên ngành các ngành nghề đang đào tạo và một ngành/nghề khác sẽ được mở theo hướng phát triển của Khoa.

b. Triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về đào tạo và dịch vụ kỹ thuật công nghệ liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Khoa.

c. Xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy khối kiến thức do Khoa đảm trách.

2. Nhiệm vụ:

a. Tổ chức triển khai nhiệm vụ đào tạo và quản lý sinh viên;

b. Tổ chức triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;

c. Tổ chức triển khai các hoạt động dịch vụ kỹ thuật - công nghệ;

d. Xây dựng các điều kiện đảm bảo hoạt động chuyên môn;

đ. Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề đối với các tiêu chí kiểm định hiện hành có liên quan đến đơn vị.DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ
IDMSGVHọ và tênNăm sinhChức vụHọc vịChuyên ngànhChi tiết
8023346Văn Bá Cường1977Trưởng khoaThạc sĩThiết bị, mạng và Nhà máy điệnXem
15025818Nguyễn Hữu Tuyền1982Phó trưởng khoaThạc sĩTự động hóaXem
17025760Nguyễn Thái Bảo1981Giáo viênKỹ sưĐiện tửXem
26025025Võ Đức Thiên1977Phó trưởng khoaKỹ sưĐiện khí hóa – Cung cấp điện Xem
59028949Cao Minh Thiện1985Giáo viênKỹ sưĐiện công nghiệpXem
60028950Bạch Thanh Thiện1986Giáo viênKỹ sưĐiện công nghiệpXem
61 Hà Thanh Phúc1988Giáo viênCao đẳngĐiện công nghiệpXem
62022495Hồ Văn Hóa1979Giáo viênCử nhânSư Phạm Kỹ Thuật Công NghiệpXem
63025016Huỳnh Minh Toàn1977Tổ trưởng Bộ mônKỹ sưĐiện – Điện tửXem
64 Lê Công Khanh1985Giáo viênKỹ sưCông nghệ nhiệt – điện lạnhXem
65028939Lê Thanh Hải1988Giáo viênKỹ sưKỹ Thuật ĐiệnXem
66028942Lê Thành Khoa1982Giáo viênKỹ sưĐiện – Điện tửXem
67026053Lý Hoàng Phúc1981Giáo viênKỹ sưĐiện tử viễn thôngXem
68 Nguyễn Anh Hùng1983Giáo viênThạc sĩKỹ Thuật ĐiệnXem
69028937Nguyễn Dũng Chinh1986Giáo viênKỹ sưCông nghệ kỹ thuật Nhiệt – LạnhXem
70028189Nguyễn Ngọc Mạnh1983Giáo viênKỹ sưCơ - điện tửXem
71026032Nguyễn Quốc Thịnh1981Giáo viênKỹ sưĐiện tửXem
72023867Nguyễn Thành Nhơn1977Giáo viênKỹ sưĐiện khí hóa – Cung cấp điện Xem
73022496Nguyễn Thanh Phong1981Giáo viênKỹ sưĐiện khí hóa – Cung cấp điện Xem
74024044Nguyễn Thanh Tuấn1976Tổ trưởng Bộ mônThạc sĩKỹ thuật điệnXem
75026967Nguyễn Văn Thái1981Giáo viênKỹ sưCông nghệ kỹ thuật nhiệt lạnhXem
76028938Phạm Minh Cường1984Giáo viênKỹ sưĐiện khí hóa – Cung cấp điện Xem
77028952Phạm Văn Trong1984Giáo viênKỹ sưĐiện khí hóa – Cung cấp điện Xem
78022521Phan Thanh Nhi1979Giáo viênThạc sĩKỹ thuật điện tửXem
79023868Phan Văn Y1972Giáo viênThạc sĩTự động hóaXem
80028907Nguyễn Văn Cương1980Giáo viênKỹ sưĐiện khí hóa – Cung cấp điện Xem
82026964Trần Hoàng Hoài Phi1980Giáo viênKỹ sưĐiện tử - Tự động hóaXem
83028976Trương Minh Tài1983Giáo viênKỹ sưĐiện công nghiệpXem
84028947Võ Văn Quân1981Giáo viênKỹ sưĐiện – Điện tửXem
85 Trần Hoàng Phúc1985Giáo viênKỹ sưCơ - điện tửXem
86 Trần Ngọc Hưng1989Giáo viênKỹ sưĐiện công nghiệpXem
87028940Trần Quốc Hiếu1986Giáo viênKỹ sưĐiện – Điện tửXem
90 Võ Hoài Thương1988Giáo viênKỹ sưKỹ Thuật ĐiệnXem
120025980Võ Minh Thiên1984Giáo viênThạc sĩTự động hóaXem
125025021Trương Thanh Hiếu1982Tổ trưởng Bộ mônCử nhânSư Phạm Kỹ Thuật Công Nghiệp Xem
126025211Lương Thị Cẩm Tú1983Giáo viênKỹ sưĐiện – Điện tửXem

 
Các đơn vị khác:

KHOA CƠ BẢN - MAY CÔNG NGHIỆP
 

KHOA CƠ KHÍ - XÂY DỰNG
 
TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province