Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử
Mục tiêu - sứ mạng của Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang

             I. Mục tiêu chung

     Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong các ngành sản xuất công nghiệp và dịch vụ có năng lực thực hành nghề tương xứng trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe tốt, có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh của tỉnh Tiền Giang và một phần nhân lực cho các tỉnh lân cận.

     Đầu tư nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo để tạo thành trường dạy nghề trọng điểm của tỉnh, là cơ sở dạy nghề chủ lực trong việc cung cấp nhân lực chất lượng cao cho phát triển công nghiệp tỉnh Tiền Giang; giữ vai trò đầu tàu, hạt nhân trong hệ thống cơ sở dạy nghề trên đại bàn tỉnh.

II. Sứ mạng
1. Thỏa mãn nhu cầu người học về nâng cao trình độ và năng lực nghề nghiệp với chất lượng cao để có thể tiếp cận việc làm hay tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn theo nhu cầu cá nhân và sự đòi hỏi của thị trường lao động;

      2. Sẵn sàng thực hiện các dịch vụ sản xuất, sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị theo lĩnh vực đào tạo và chuyển giao sản phẩm nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật - công nghệ theo yêu cầu của cộng đồng và doanh nghiệp.TIEN GIANG VOCATIONAL COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province