Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử
Cán bộ, Viên chức Nhà trường học tập chính trị, nghiệp vụ năm học 2017 - 2018

     Trong hai ngày 31/8 và 01/9/2017, Cán bộ, Viên chức Nhà trường tập trung học tập chính trị, nghiệp vụ năm học 2017 – 2018.

CBVC Nhà trường học tập chính trị 
Ngày 31/8/2017, Cán bộ, Viên chức được nghe TS. Lê Văn Tý – Phó Trưởng ban, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy – giới thiệu Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - đô thị 3 vùng tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch đến năm 2020; Thầy Nguyễn Quang Khải – Hiệu trưởng Nhà trường – báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 và các nội dung trọng tâm trong nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang; Ông Nguyễn Thanh Hiền – Phó Trưởng ban, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy – báo cáo các chuyên đề Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).
TS. Lê Văn Tý – Phó Trưởng ban, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu Nghị quyết số 10-NQ/TU và Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy 
Thầy Nguyễn Quang Khải – Hiệu trưởng Nhà trường – triển khai các nội dung trọng tâm trong nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 
Ông Nguyễn Thanh Hiền – Phó Trưởng ban, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy – báo cáo các chuyên đề Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng (Khóa XII)
Đại diện lãnh đạo Nhà trường, Thầy Nguyễn Quang Khải cảm ơn các báo cáo viên đã giới thiệu, phân tích Nghị quyết số 10-NQ/TU, Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy và các chuyên đề Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII), giúp cho Cán bộ, Viên chức Nhà trường nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế 3 vùng tỉnh Tiền Giang cũng như xúc tiến, quảng bá cho du lịch tỉnh nhà. Thầy cũng đề nghị Cán bộ, Viên chức quán triệt, nghiên cứu thực hiện đưa các Nghị quyết vào cuộc sống.
Ngày 01/9/2017, Cán bộ quản lý Nhà trường được Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp Ngô Tấn Lực – Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang – tập huấn chuyên đề Quản lý phòng, khoa, trung tâm và bộ môn trong cơ sở Giáo dục nghề nghiệp dưới góc nhìn quản lý sự thay đổi. Đây còn là dịp để Cán bộ quản lý Nhà trường trao đổi kinh nghiệm trong quản lý đơn vị trong tình hình mới.
Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp Ngô Tấn Lực tại buổi tập huấn 

Cán bộ quản lý Nhà trường tham dự tập huấn
Xem các tin cũ hơn

Từ ngày:   tháng: năm  Đến ngày:   tháng: năm

TIEN GIANG VOCATIONAL COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province