Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử
Lễ công bố Quyết định đổi tên đơn vị trực thuộc và điều chuyển vị trí công tác Viên chức

     Sáng ngày 06/11/2017, Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định đổi tên đơn vị trực thuộc và điều chuyển vị trí công tác Viên chức.

Theo đó, Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ đối ngoại đổi tên thành Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; Phòng Công tác sinh viên, học sinh đổi tên thành Phòng Công tác học sinh, sinh viên; Trung tâm Tư vấn – Tuyển sinh và Dịch vụ kỹ thuật đổi tên thành Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, Quan hệ doanh nghiệp và Dịch vụ kỹ thuật và điều chuyển vị trí công tác của 04 Viên chức để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 177/QĐ-CĐN ngày 26/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang.
Trưởng các đơn vị nhận Quyết định đổi tên đơn vị 
Viên chức nhận Quyết định điều chuyển vị trí công tác 
VIẾT TIN: THÙY LINH

ẢNH: QUỐC HƯNG
Xem các tin cũ hơn

Từ ngày:   tháng: năm  Đến ngày:   tháng: năm

TIEN GIANG VOCATIONAL COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province