Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII)

     Chiều ngày 27/12/2017, Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) cho cán bộ viên chức ngoài Đảng (toàn thể đảng viên của Đảng bộ đã được học tập từ ngày 19 đến 22/12/2017 do Đảng ủy Khối tổ chức).

Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang đã mời Thầy Nguyễn Quang Khải – Hiệu trưởng Nhà trường – báo cáo nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) như:

-  Nghị quyết 18-NQ/TW Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

-  Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập;

-  Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

-  Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

Trong quá trình báo cáo các Nghị quyết, Thầy Nguyễn Quang Khải cũng đã cụ thể hóa một số vấn đề trong Nghị quyết liên quan đến hoạt động của Nhà trường để cán bộ viên chức nắm rõ, triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Thầy Nguyễn Quang Khải – Hiệu trưởng Nhà trường – báo cáo tại Hội nghị 

CBVC học tập Nghị quyết

Viết tin: THÙY LINH

Ảnh: XUÂN OANH
Xem các tin cũ hơn

Từ ngày:   tháng: năm  Đến ngày:   tháng: năm

TIEN GIANG VOCATIONAL COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province