Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử
Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang tổ chức học tập chính trị - nghiệp vụ năm học 2018 - 2019

    Từ ngày 30/7 đến ngày 01/8/2018, Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang đã tổ chức học tập chính trị – nghiệp vụ năm học 2018 – 2019 cho toàn thể công chức, viên chức Nhà trường.

Đợt học tập này, công chức, viên chức được quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy của BCHTW Đảng khóa XII; Quán triệt phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của Trường; Bồi dưỡng cập nhật kiến thức về dạy học tích hợp và đánh giá học sinh sinh viên theo năng lực thực hiện; Triển khai thống nhất một số vấn đề liên quan đến dạy học và nghiên cứu khoa học về dạy nghề.

Kết thúc đợt học, Thầy Nguyễn Quang Khải – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang – yêu cầu viên chức, đoàn thể Nhà trường quan tâm thực hiện một số vấn đề sau: Công tác cán bộ là vấn đề cần đặc biệt quan tâm, tổ chức Đảng trong Nhà trường phải lãnh đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, Ban Giám hiệu phải suy nghĩ và có kế hoạch phân công nhân sự theo vị trí việc làm để phát huy hiệu quả năng lực đội ngũ viên chức, công tác cán bộ phải gắn liền với chế độ chính sách; Tập thể viên chức cần nỗ lực khắc phục những việc chưa tốt trong năm học qua, thực hiện có chất lượng, hiệu quả các định hướng đã triển khai trong nhiệm vụ năm học mới; Tổ chức đào tạo gắn với doanh nghiệp và thị trường lao động, quan tâm nhiều hơn đến người học, phối hợp thật tốt với gia đình học sinh sinh viên trong đào tạo nghề; Giáo viên cập nhật kiến thức và kinh nghiệm thực tế về tổ chức hoạt động đào tạo theo năng lực thực hiện và tổ chức hoạt động dạy học theo tích hợp tạo ra sự thay đổi trong cách dạy, cách học của thầy và trò Nhà trường;…

Một số hình ảnh trong đợt học tập chính trị – nghiệp vụ:

Công chức, viên chức học tập chuyên môn – nghiệp vụ 

Thầy Nguyễn Quang Khải – Hiệu trưởng Nhà trường – triển khai các nội dung trọng tâm trong NH 2018 – 2019 

Ông Phạm Thế Vinh – Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo tỉnh – quán triệt nội dung Nghị quyết

Hội nghị lần thứ Bảy của BCHTW Đảng khóa XII 

Cô Phan Vũ Nguyên Khương – Trưởng Khoa Sư phạm Trường Cao đẳng Nghề TP.HCM – giải đáp những thắc mắc của giáo viên xoay quanh vấn đề chuyển đổi chương trình đào tạo theo Luật Giáo dục nghề nghiệp 

Thầy Nguyễn Trần Nghĩa – Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề TP.HCM – trao đổi chuyên đề phát triển đào tạo theo năng lực thực hiện 

Thầy Phan Long – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM – trao đổi chuyên đề biên soạn giáo án và tổ chức dạy tích hợp, đào tạo theo tín chỉ 

THÙY LINH
Xem các tin cũ hơn

Từ ngày:   tháng: năm  Đến ngày:   tháng: năm

TIEN GIANG VOCATIONAL COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province