Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử
Hội nghị triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XII

    Ngày 10/12/2018, Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

Tham dự Hội nghị, đảng viên đã được quán triệt các nội dung:

-  Quy định số 08-QĐi/TW Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương;

-  Nghị quyết số 34-NQ/TW Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

-  Nghị quyết số 36-NQ/TW Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

-   Dự thảo Chương trình hành động, Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Các báo cáo viên báo cáo tại Hội nghị cũng đã cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết liên quan đến hoạt động của tỉnh để đảng viên nắm rõ, triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Đảng viên tham gia học Nghị quyết

THÙY LINH
Xem các tin cũ hơn

Từ ngày:   tháng: năm  Đến ngày:   tháng: năm

TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province