Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử
Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng chuyên đề cho đảng viên năm 2018

     Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng chuyên đề Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam và Hội nhập quốc tế cho đảng viên năm 2018 từ ngày 27 đến ngày 28/12/2018.

Tham dự lớp bồi dưỡng, đảng viên được học tập các nội dung về phát huy chủ nghĩa yêu nước Việt Nam và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta do đồng chí Lê Văn Tý – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo và Hội nhập quốc tế do đồng chí Phạm Văn Phong – Trưởng Phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo.

Lớp bồi dưỡng đã giúp đảng viên nâng cao nhận thức về chủ nghĩa yêu nước Việt Nam qua các thời kỳ và những vấn đề về biển, đảo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; hiểu được những vấn đề chung nhất của quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam: quan điểm, chủ trương, giải pháp về hội nhập quốc tế, hội nhập quốc tế về kinh tế, hội nhập quốc tế về văn hóa và vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh.

Các báo cáo viên tại Hội nghị 

THÙY LINH
Xem các tin cũ hơn

Từ ngày:   tháng: năm  Đến ngày:   tháng: năm

TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province