Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử
Trường Cao đẳng Tiền Giang nghiệm thu thiết bị đào tạo tự làm

    Thực hiện kế hoạch số 263/QĐ-CĐN về việc thực hiện thiết bị đào tạo tự làm năm 2018 với mục tiêu tạo ra thiết bị phục vụ bài giảng tích hợp, dạy thực hành cho tất cả các môn học/mô đun thuộc các chương trình đào tạo của Trường và lựa chọn thiết bị tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2019. Đến tháng 4/2019, Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành nghiệm thu 23 mô hình do các Thầy Khoa Cơ khí – Xây dựng và Khoa Điện – Điện tử thực hiện.

Tổng kinh phí để thực hiện 23 mô hình là 198.338.500 đồng, trong đó tận dụng thiết bị tại xưởng là 55,7% tổng kinh phí thực hiện. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tất cả các mô hình do Quý Thầy thực hiện, nhìn chung các mô hình được các Thầy đầu tư, thực hiện công phu, tỉ mỉ, mỗi mô hình có thể áp dụng giảng dạy cho nhiều môn học, mô đun và cho nhiều nghề.

Sau nghiệm thu, Nhà trường sẽ lựa chọn một số thiết bị để chỉnh sửa tham gia tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh vào tháng 7/2019.

Một số hình ảnh nghiệm thu thiết bị đào tạo tự làm

Thùy Linh
Xem các tin cũ hơn

Từ ngày:   tháng: năm  Đến ngày:   tháng: năm

TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province