Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử
HN trực tuyến thông báo nhanh kết quả HN lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng Khóa XII

   Chiều ngày 14/6/2019, toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Tiền Giang đã dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đảng viên dự Hội nghị 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Hiền – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – thông báo nhanh những nội dung quan trọng về kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, Hội nghị diễn ra từ ngày 16/5 đến ngày 18/5/2019 tại thủ đô Hà Nội, với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng về đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng như: Đề cương Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; bổ sung, sửa đổi thi hành Điều lệ Đảng và một số vấn đề quan trọng khác… để chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng.

Thùy Linh
Xem các tin cũ hơn

Từ ngày:   tháng: năm  Đến ngày:   tháng: năm

TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province